เจาะประเด็นข่าวค่ำ

กทม.เผยกระทงทั่วกรุงฯ กว่า 500,000 ใบ เป็นวัสดุธรรมชาติ-ย่อยง่าย ลดลงกว่าปีที่แล้ว

พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงการจัดเก็บกระทงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2562 จากการนับและคัดแยกกระทงสามารถจัดเก็บกระทงได้ทั้งสิ้น 502,024 ใบ โดยกระทงส่วนใหญ่ทำจากวัสดุธรรมชาติและวัสดุที่ย่อยสลายได้ จำนวน 483,264 ใบ คิดเป็นร้อยละ 96.3 ส่วนกระทงที่ทำจากโฟม มีจำนวน 18,760 ใบ คิดเป็นร้อยละ 3.7

โดยในปีนี้ (พ.ศ. 2562) กรุงเทพมหานคร จัดเก็บกระทงได้ลดลงกว่าปีที่แล้ว (ปี 2561) จำนวน 339,303 ใบ พื้นที่ที่มีปริมาณกระทงมากที่สุด คือ เขตลาดกระบัง จำนวน 33,353 ใบ และเขตที่มีปริมาณกระทงน้อยที่สุด คือ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จำนวน 214 ใบ เขตที่มีจำนวนกระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติมากที่สุด คือ เขตลาดกระบัง จำนวน 33,321 ใบ และเขตที่จำนวนกระทงโฟมมากที่สุด คือ เขตประเวศ จำนวน 1,250 ใบ

จากการตรวจสอบล่าสุดพบว่า ช่วงเช้าที่ผ่านมากระทงที่จัดเก็บได้ในคืนวันลอยกระทงถูกนำเข้าสู่กระบวนการกำจัดทั้งหมดแล้ว ทั้งในส่วนที่เป็นวัสดุธรรมชาติและย่อยสลายง่าย ซึ่งถูกนำไปเป็นปุ๋ย และในส่วนที่เป็นโฟมและวัสดุที่ย่อยสลายยากถูกนำไปรวมกับขยะอื่นๆ ที่ กทม.จัดเก็บได้ในแต่ละวัน บีบอัดเป็นก้อนเพื่อนำไปฝังกลบ