ข่าวในพระราชสำนัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ดังนี้

เวลา 17.32 น. วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ไปยังพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง ทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูฝนเป็นเครื่องทรงฤดูหนาว ถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร

ในการนี้ ทรงพระดำเนินไปด้านหลังฐานชุกชี ขึ้นเกยไปยังบุษบกที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ทรงกราบ ทรงถอดมงกุฎจากพระเศียรพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ทรงหยิบพระมหาสังข์ประจำพระองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ทรงสรงพระสุคนธ์ที่พระอังสาซ้ายขวาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร แล้วทรงรับพระมหาสังข์ทักษิณาวัฏจากเจ้าพนักงาน ทรงสรงพระสุคนธ์ที่พระอังสาซ้ายขวาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ทรงรับผ้าขาวจากเจ้าพนักงานเช็ดตามองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร แล้วทรงสวมมงกุฎประจำฤดูหนาวถวายที่พระเศียรพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ทรงกราบ เสด็จลงจากเกยไปประทับพระราชอาสน์ที่ข้างฐานชุกชี ทรงหยิบผ้าขาวที่ซับองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ชุบพระสุคนธ์ในโถแก้ว แล้วทรงบีบลงในโถแก้วและหม้อน้ำ

จากนั้น ทรงพระดำเนินไปที่ฐานชุกชี ทรงวางกระทงดอกไม้บนพานหน้าฐานชุกชี ทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่ง แล้วทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ทรงคม แล้วทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์ พระพุทธเลิศหล้านภาไลย และทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาสน์ศิลา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงจุดเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมมาสน์ศิลา เสร็จแล้วทรงรับพระมหาสังข์เพชรน้อย แล้วสรงที่พระเศียร และพระราชทานน้ำพระมหาสังข์เพชรน้อย แก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา จากนั้น พระราชทานน้ำสังข์นครแก่พระราชวงศ์ กับทรงพระสุหร่ายน้ำพระพุทธมนต์แก่ข้าราชการ ที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทภายในพระอุโบสถ จากนั้น พราหมณ์เบิกแว่นเวียนเทียนครบ 3 รอบ และเจิมที่ฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแล้ว สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ อัมพร อมฺพโร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ถวายศีลจบแล้ว

จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังมณฑลพิธีบวงสรวงสังเวย ทรงเททองหล่อเหรียญพระพุทธบุษยรัตนจักรพรรดิพิมลมณีมัย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างขึ้น เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยในการออกแบบเหรียญรูปทรงหยดน้ำ เนื้อนวโลหะ มีลักษณะสำคัญ คือ ด้านหน้า เป็นรูปพระพุทธบุษยรัตนจักรพรรดิพิมลมณีมัย ด้านหลังมีพระปรมาภิไธย วปร. และข้อความ "พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562" ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้าง จำนวน 999 เหรียญ

พระพุทธบุษยรัตนจักรพรรดิพิมลมณีมัย เป็นพระพุทธรูปสำคัญของประเทศ มีความงดงาม ด้วยพุทธลักษณะเป็นแก้วผลึกสีขาวใสบริสุทธิ์ โบราณเรียก "บุษย์น้ำขาว" หรือ "เพชรน้ำค้าง" เดิมเรียกกันว่า พระแก้วผลึกขาว ปัจจุบัน ประดิษฐานอยู่ที่พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

จากนั้น เสด็จเข้าพระอุโบสถ ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการที่ธรรมาสน์ศิลา ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท โอกาสนี้ ทรงพระสุหร่ายน้ำพระพุทธมนต์สรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแก่ประชาชนที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วย

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด