ข่าวในพระราชสำนัก

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดสร้างเครื่องบำบัดฝุ่น PM2.5 ต้นแบบ เพื่อช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศให้กับประชาชน

บ่ายวันนี้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เดินทางไปตรวจการสาธิตการทดสอบเครื่องบำบัดฝุ่น PM2.5 ต้นแบบ ณ โรงงานห้างหุ้นส่วนจำกัดแสตนเลสดี อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ซึ่งมูลนิธิฯ ดำเนินการจัดสร้างขึ้นสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยการบรรเทาทุกข์แก่ราษฎร เพื่อช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาว

โดยเครื่องบำบัดฝุ่น PM2.5 ต้นแบบ เป็นระบบบำบัดอากาศแบบเปียก โดยใช้น้ำหรือสารละลายเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับบำบัดก๊าซเสีย มลพิษ ไอกรด ไอสารเคมี หรืออนุภาคของแข็งขนาดเล็ก อาศัยหลักการทำงานแบบสัมผัสกัน ระหว่างอากาศเสียกับของเหลว ซึ่งหากการศึกษาทดลองประสบผลสำเร็จ มูลนิธิฯ จะดำเนินการจดสิทธิบัตร และเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไป สามารถนำไปต่อยอดในการสร้างเครื่องบำบัดฝุ่น PM2.5 เพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์มลพิษต่อไปได้

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด