เช้านี้ที่หมอชิต

เช้านี้เพื่อสังคม : ชวนคนไทยเลิกใช้ถุงพลาสติก ดีเดย์ 1 มกราคม 2563

เช้านี้ที่หมอชิต - เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และขานรับนโยบายรัฐบาล เซเว่น อีเลฟเว่น จึงขอเชิญชวนคนไทยลดการใช้ถุงพลาสติก พร้อมดีเดย์งดแจกถุงพลาสติก 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ปัจจุบันสังคมไทยเริ่มตื่นตัวและตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ภาครัฐจึงได้ร่วมกับภาคเอกชน เชิญชวนคนไทยร่วมกันลดการใช้ถุงพลาสติก

โครงการ "รวมพลังคนไทย เลิกใช้ถุงพลาสติก" นอกจากจะเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมแล้ว ซีพี ออลล์ ยังคงนำเงินที่ได้จากการลดใช้ถุงพลาสติกภายในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ไปสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศต่อไป