สนามข่าว 7 สี

ครม.ลุย ชิมช้อปใช้ เฟส 3 ไม่ให้ 1,000 แต่ได้รับเงินคืน 15-20 %

คณะรัฐมนตรี เห็นชอบเดินหน้ามาตรการ ชิมช้อปใช้ เฟส 3 ถึงสิ้นเดือนมกราคม 2563 แต่ครั้งนี้ไม่มีแจกเงิน 1,000 บาท แต่ใช้วิธีจูงใจการใช้จ่ายโดยได้รับเงินคืน 15-20 %

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบมาตรการ ชิมช้อปใช้ เฟส 3 ที่ขยายเวลาไปถึงสิ้นเดือนมกราคมปีหน้า โดยเปิดให้ลงทะเบียน 2 ช่วง คือ 06.00-18.00 น. วันละ 1 ล้านคน และไม่แจกเงิน 1,000 บาท เช่น เฟส 1 แต่จะจูงใจด้วยการคืนเงินในแอปพลิเคชันเป๋าตังค ์หรือกระเป๋า 2 เริ่ม 15-20 % ส่วนผู้ที่ลงทะเบียนไว้ในเฟส 1 และเฟส 2 ที่ยังมีเงินเหลืออยู่ ก็สามารถนำมาใช้ได้เช่นเดิม

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ยืนยันความจำเป็นต้องเดินหน้ามาตรการนี้ ก็เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชน ให้เกิดการซื้อขายหมุนเวียนในระดับล่างให้มากขึ้น จึงขอให้ประชาชนเข้าใจ ไม่ใช่การใช้งบประมาณไม่คุ้มค่า