เช้านี้ที่หมอชิต

จิตอาสาบุรีรัมย์ เก็บซากกระทงกว่า 2 แสนใบ ในคลองละลมโบราณ

เช้านี้ที่หมอชิต - จิตอาสา 18 ชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมใจช่วยกันเก็บซากกระทงกว่า 200,000 ใบ และขยะในคลองละลมโบราณ พบวัสดุย่อยสลายยากร้อยละ 20

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ร่วมกับเรือนจำจังหวัด และชาวบ้านจิตอาสา กำลังช่วยกันเก็บซากกระทง และขยะมูลฝอยที่ลอยเกลื่อนอยู่ในคลองละลมโบราณ  

โดยจะนำไปคัดแยกทำลายและฝังกลบ ภายในบ่อกำจัดขยะของสำนักงานเทศบาลต่อไป พร้อมกับเร่งปรับภูมิทัศน์พื้นที่ทั้งหมดให้กลับคืนสู่สภาพเดิมโดยเร็ว

จากการตรวจสอบพบว่า ปีนี้มีประชาชนและนักท่องเที่ยว นำกระทงที่ทำจากวัสดุย่อยสลายยากมาลอยในคลองดังกล่าว คิดเป็นร้อยละ 20 ของกระทงทั้งหมดที่นำมาลอย ซึ่งมีมากกว่า 200,000 ใบ    

ขณะที่บรรยากาศภายในวัดจากแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อช่วงสายวานนี้ (12 พ.ย.) เป็นไปด้วยความคึกคัก โดยเจ้าอาวาสวัดได้จัดกิจกรรมอาสารักสายน้ำ ลงเรือเก็บขยะและซากกระทงทั้งหมดในแม่น้ำเจ้าพระยา ก่อนที่จะลอยออกสู่ทะเลอ่าวไทย ภายหลังเสร็จสิ้นงานเทศกาลลอยกระทงสายน้ำแห่งคุ้งบางกะเจ้า

โดยแจกจ่ายอุปกรณ์ในการเก็บกระทงและเก็บขยะในแม่น้ำ ให้กับบรรดาจิตอาสาที่เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งเก็บซากกระทงได้ทั้งหมด 910 กิโลกรัม เศษขยะพลาสติก 158 กิโลกรัม, เศษโฟม 21 กิโลกรัม และขยะอื่น ๆ จำนวน 1,100 กิโลกรัม

ส่วนที่ตำบลบึงสามพัน อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชบูรณ์ บรรดาชาวบ้านจิตอาสาต่างพร้อมใจกันเก็บขยะและซากกระทงที่นำมาลอย เพื่อไม่ให้น้ำเน่าเสีย โดยพบกระทงส่วนใหญ่ทำจากวัสดุธรรมชาติ แต่ก็ยังมีกระทงที่ทำจากโฟมและวัสดุย่อยสลายยาก เช่น โฟม ปะปนมาบางส่วน