7 สีช่วยชาวบ้าน

ตรวจสอบฟาร์มเลี้ยงไก่ จ.สงขลา หลังชาวบ้านร้องส่งกลิ่นเหม็น กระทบความเป็นอยู่

หลายหน่วยงานในจังหวัดสงขลา ร่วมกันตรวจสอบฟาร์มเลี้ยงไก่ หลังชาวบ้านในตำบลท่าช้างร้องเรียนว่าส่งกลิ่นเหม็น จนกระทบความเป็นอยู่ของคนในชุมชน

หลังชาวบ้านหมู่ 13 และหมู่ 15 ชุมชนเสือผ่าน บ้านดินลาน ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา ร้องเรียนกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา ว่าเดือดร้อนจากกลิ่นเหม็น และแมลงวันจากฟาร์มเลี้ยงไก่ที่อยู่ใกล้ชุมชน จนทำให้ใช้ชีวิตลำบาก และกระทบกับสุขภาพ

สำหรับความคืบหน้าเรื่องนี้ ทางศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา พร้อมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา, สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16, สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา และอำเภอบางกล่ำ ได้ร่วมกันตรวจสอบฟาร์มเลี้ยงไก่แห่งนี้ พบว่าเป็นฟาร์มที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจากเทศบาลตำบลท่าช้างถูกต้อง แต่มีปัญหากลิ่นเหม็นตามที่ชาวบ้านร้องเรียนจริง แม้ว่าภายในฟาร์มจะมีบ่อบำบัดนำเสีย บ่อหมักชีวภาพ และบ่อพักน้ำสำหรับน้ำที่ล้นออกจากบ่อหมักชีวภาพก็ตาม

ทางเจ้าหน้าที่จึงได้แนะนำให้ผู้ประกอบการดำเนินการลดกลิ่น ด้วยการทำความสะอาดฟาร์มทุกวัน อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง และให้สร้างบ่อพักน้ำเพิ่ม เพราะบ่อพักน้ำที่มีอยู่เดิมขนาดไม่เหมาะสมกับจำนวนไก่ที่เลี้ยง

ด้านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา ได้ประสานให้เทศบาลตำบลท่าช้าง ติดตามการแก้ไขปัญหาของฟาร์มเลี้ยงไก่อย่างใกล้ชิด เพื่อนำมาประมวลผลและเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนต่อไป