7 สีช่วยชาวบ้าน

ชาวกาญจนบุรีคัดค้านเปิดโรงโม่หินในพื้นที่ป่าชุมชน หวั่นผลกระทบระยะยาว

ชาวบ้านในจังหวัดกาญจนบุรี คัดค้านการขออนุญาตเปิดกิจการโรงโม่หินในพื้นที่ป่าชุมชน ครอบคลุมพื้นที่ 2 จังหวัด หวั่นเกิดผลกระทบระยะยาวกับชุมชนโดยรอบ

ชาวบ้านตำบลเขาสามสิบหาบ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี มารวมตัวกันที่หอประชุมโรงเรียนวัดเขาช่อง คัดค้านการพิจารณาออกใบประทานบัตรโรงโม่หิน เนื้อที่กว่า 1,000 ไร่ ในพื้นที่ป่าชุมชนที่เชื่อมต่อ 3 อำเภอ ใน 2 จังหวัด คือ พื้นที่หมู่ 1, 6 และหมู่ 8 ตำบลเขาสามสิบหาบ อำเภอท่ามะกา พื้นที่หมู่ 8 และหมู่ 9 ตำบลพังตรุ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี และพื้นที่หมู่ 10 และหมู่ 13 ตำบลเขาขลุง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

นายอุทัย ม่วงน้อย กำนันตำบลเขาสามสิบหาบ เปิดเผยว่า ป่าชุมชนดังกล่าว ได้รับการพิจารณาและประกาศเป็นป่าชุมชนเมื่อปี 2561 เป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านของ 2 จังหวัดได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน หากมีการเปิดโรงโม่หินในพื้นที่ย่อมส่งผลกระทบกับสภาพป่าชุมชนที่อุดมสมบูรณ์ และชาวบ้านเองก็จะได้รับผลกระทบจากปัญหามลพิษ ทั้งฝุ่นละออง น้ำเสีย และเสียงดังด้วย

ด้านเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่มาร่วมรับฟังข้อมูลกับชาวบ้าน เปิดเผยว่า พื้นที่ป่าชุมชนตำบลเขาสามสิบหาบนั้นมีการประกาศอย่างถูกต้อง ซึ่งหากคณะกรรมการป่าชุมชนและชาวบ้าน ไม่เห็นด้วยในการอนุญาตให้มีโรงโม่หินก็ไม่สามารถเปิดกิจการได้

แต่ในการออกใบอนุญาตจะมีหลายหน่วยงานร่วมพิจารณา ดังนั้นจึงต้องรอความชัดเจนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าจะอนุญาตหรือไม่ ซึ่งต้องมีการเข้ามาทำประชาคมรับฟังความคิดเห็นกับชาวบ้านด้วย