ห้องข่าวภาคเที่ยง

นิสิตจุฬาฯ แต่งกายตามเพศสภาพได้แล้ว

อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ ลงนามในประกาศเรื่องการแต่งกายนิสิต พ.ศ.2562 มีข้อที่เปลี่ยนแปลงไป เรื่องของเครื่องแบบนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้แต่งเครื่องแบบตามเพศกำเนิด หรือเพศที่แสดงออกได้ เป็นการแต่งกายด้วยชุดสุภาพ ทั้งนิสิตชายและนิสิตหญิง ก็คือให้แต่งกายข้ามเพศได้ตามที่เป็นจริง และการแต่งกาย ไม่ว่าจะเสื้อ กระโปรง กางเกง ในการทำกิจกรรมต่างๆ ไม่ให้เป็นการแต่งกายล่อแหลม ไม่รัดรูป หรือเปิดเผยเนื้อตัวร่างกายจนเกินไป ในลักษณะที่ไม่เหมาะสมแก่สุภาพชน ประกาศนี้ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน เริ่มบังคับใช้แล้ว

ขณะที่ นิสิตข้ามเพศ ของคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคนหนึ่ง โพสต์ขอบคุณ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่ช่วยนิสิตข้ามเพศทุกคน ได้รับความเท่าเทียม ในการแสดงออกทางเพศสภาพ ขอบคุณที่มหาวิทยาลัยยอมรับความหลากหลายในความคิดที่เห็นต่าง แต่สิ่งเหล่านั้น ทำให้เกิดการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติ ก่อนหน้านี้ เจ้าตัว ได้เข้ายื่นคำร้องต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ เพื่อขอให้คืนสิทธิในการแต่งกายและการใช้ชีวิตตามเพศสภาพในรั้วมหาวิทยาลัย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง