ห้องข่าวภาคเที่ยง

นายกรัฐมนตรีไม่หวั่น ศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจ

นายกรัฐมนตรีไม่หวั่นศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจ บอกถือว่าทำหน้าที่อย่างเต็มที่แล้ว ระบุว่า หากเกิดปัญหาขึ้น ประชาชนและประเทศชาติจะต้องได้รับผลด้วย...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง