7HD ร้อนออนไลน์

ศาลรัฐธรรมนูญชี้นวัธพ้นสมาชิกภาพ สส.แล้ว

วันนี้ ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยในคดีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต.ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 ว่าสมาชิกภาพ สส.ของนายนวัธ เตาะเจริญสุข สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101(6) ประกอบมาตรา 98(6) หรือไม่ 

โดยศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพ สส.ของนายนวัธ สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (6) เนื่องจากต้องคำพิพากษาของศาลจังหวัดขอนแก่นลงโทษประหารชีวิต ในคดีจ้างวานฆ่าอดีตปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ขอนแก่น และถูกคุมขังโดยศาลอุทธรณ์ภาค 4 โดยศาลไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์และฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าโทษประหารชีวิตหนักกว่าโทษจำคุก แม้อาจจะมีการลดหย่อนแต่ก็จะยังได้รับโทษจำคุกอยู่ดี ซึ่งรัฐธรรมนูญกำหนดเหตุแห่งการสิ้นสมาชิกภาพความเป็น สส. เนื่องจากเหตุจำคุกไว้หลายกรณีจึงไม่จำเป็นต้องรอคดีถึงที่สุด

ทั้งนี้ นายนวัธ ถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล จึงมีคำวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของนายนวัธ สิ้นสุดตั้งแต่วันที่ 16 ต.ค. 2562 ที่ศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่โดยเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 วรรคสอง และให้ถือเอาวันที่ 13 พ.ย. 2562 ที่ศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัยให้คู่กรณีทราบโดยชอบด้วยกฎหมาย เป็นวันที่ตำแหน่ง สส. ว่างลง และต้องมีการตรา พ.ร.ฎ.การเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 102 ประกอบมาตรา 105 (1) ภายใน 45 วัน ซึ่งจะครบกำหนดวันสุดท้ายวันที่ 27 ธันวาคม 2562