ข่าวภาคค่ำ

จุฬาฯ ออกประกาศอนุญาตนิสิตแต่งกายตามเพศสภาพได้

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกประกาศใหม่ อนุญาตให้นิสิตแต่งกายข้ามเพศ ตามเพศที่แสดงออกได้

ศาสตราจารย์ บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงนามในประกาศเรื่องการแต่งกายนิสิต พ.ศ. 2562 ให้นิสิตแต่งเครื่องแบบตามเพศกำเนิด หรือเพศที่แสดงออกได้ เป็นการแต่งกายด้วยชุดสุภาพ ทั้งนิสิตชายและนิสิตหญิง ก็คือให้แต่งกายข้ามเพศได้ตามที่เป็นจริง แต่การแต่งกาย ไม่ว่าจะเสื้อ กระโปรง กางเกง ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ให้เป็นการแต่งกายล่อแหลม ไม่รัดรูป หรือเปิดเผยเนื้อตัวร่างกายจนเกินไป ในลักษณะที่ไม่เหมาะสมแก่สุภาพชน

ขณะที่ นิสิตข้ามเพศของคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คนหนึ่ง โพสต์ขอบคุณที่นิสิตข้ามเพศทุกคนจะได้รับความเท่าเทียม ในการแสดงออกทางเพศสภาพ และขอบคุณที่มหาวิทยาลัยยอมรับความหลากหลาย ความเห็นต่าง ทำให้เกิดการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติ ก่อนหน้านี้ เจ้าตัวได้เข้ายื่นคำร้องต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ เพื่อขอให้คืนสิทธิการแต่งกายและการใช้ชีวิตตามเพศสภาพในรั้วมหาวิทยาลัย

ทางด้าน นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ชื่นชมกรณีที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดกว้างให้นิสิตแต่งกายตามเพศสภาพ เคารพ และไม่จำกัดสิทธิส่วนบุคคลในสังคม