ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ พร้อมติดตามสถานการณ์ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ที่จังหวัดนราธิวาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ทหารพราน ณ ฐานปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่ 1106 อำเภอแว้ง จำนวน 80 ชุด และที่ฐานปฏิบัติการร้อยทหารพรานที่ 4601 อำเภอรือเสาะ จำนวน 60 ชุด พร้อมเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใย และทรงให้กำลังใจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวกับเจ้าหน้าที่ ซึ่งต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

จากนั้น เดินทางไปยังจังหวัดยะลา เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่กองร้อยทหารพรานที่ 3301 อำเภอบันนังสตา จำนวน 30 ชุด และเจ้าหน้าที่ชุดคุ้มครอง ตำบลละแอ อำเภอยะหา จำนวน 40 ชุด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฎิบัติหน้าที่

นอกจากนี้ เดินทางไปยังค่ายสิรินธร อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี เพื่อประชุมรับฟังแนวโน้มและสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เสร็จแล้วเดินทางไปวัดสิริปุณณาราม อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เชิญถุงพระราชทาน จำนวน 20 ชุด ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ และญาติผู้เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายยิงถล่มป้อมชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 15 ราย เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายนที่ผ่านมา พร้อมไปตรวจดูสภาพสถานที่เกิดเหตุ บริเวณป้อมจุดตรวจชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านทางลุ่ม ตำบลลำพะยา

จากนั้น เดินทางไปยังโรงพยาบาลศูนย์ยะลา อำเภอเมือง เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม และวันที่ 5 พฤศจิกายน รวม 6 ราย การได้รับสิ่งของพระราชทานครั้งนี้ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ต่อจากนั้น ไปร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นโรงเรียนแห่งที่ 2 ของมูลนิธิพระดาบส ซึ่ง พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งขึ้น ด้วยทรงห่วงใยเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชกรณียกิจด้านการศึกษา เพื่อให้เยาวชนได้รับโอกาสในการศึกษาต่อ ปัจจุบัน เปิดสอนเป็นรุ่นที่ 10 ใช้เวลาเรียนหลักสูตร 1 ปี

ต่อมา ได้เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่สถานีตำรวจไม้แก่น อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี จำนวน 80 ชุด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ พร้อมทั้งได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวกับเจ้าหน้าที่ให้รับทราบ ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด