ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี ไปติดตามการดำเนินงานโครงการกองทุนการศึกษา และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

ที่โรงเรียนบ้านด่านโง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาไปติดตามการดำเนินงานโครงการกองทุนการศึกษาของโรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ รวม 14 โรงเรียน สำหรับโครงการกองทุนการศึกษาพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2555 เพื่อสร้างคนดีให้แก่แผ่นดิน และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียนและครู ซึ่งได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้คณะองคมนตรีดำเนินการ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปณิธานที่จะทรงสืบสาน รักษา ต่อยอดงานด้านการศึกษา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ในตอนบ่าย ไปติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาห้วยแม่เพรียงตามพระราชดำริ ถือกำเนิดขึ้นเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปทรงเยี่ยมราษฎรที่ตำบลแก่งกระจาน อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ทรงทราบถึงปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าอันเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร จึงทรงมีพระราชดำริให้จัดทำโครงการพัฒนาฯ ขึ้น โดยรวบรวมกลุ่มราษฎรที่กระจัดกระจายมาอยู่รวมกัน พร้อมมอบหมายให้เป็นผู้ดูแลรักษาป่า และจัดโครงการให้ราษฎรได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง โดยใช้วัสดุในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีกองพลพัฒนาที่ 1 และหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมดำเนินงานสนองพระราชดำริ

พร้อมกันนี้ ได้พบปะพูดคุยกับประชาชนและผู้นำชุมชน รวมทั้งเยี่ยมชมกลุ่มส่งเสริมอาชีพในพื้นที่โครงการฯ ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์การทำน้ำพริก, กลุ่มส่งเสริมอาชีพการทำแพนเค้กและน้ำสับปะรดสดออนไลน์, กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ขนุนทอดออนไลน์ พร้อมกับเยี่ยมชมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ การเพาะเห็ดฟาง และป่าชุมชนบ้านหนองดำ ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ โครงการพัฒนาห้วยแม่เพียงบ้านหนองน้ำดำ

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด