ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี ร่วมประชุมเพื่อรับฟังแนวทางการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนอุบลรัตน์ และแผนการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่จังหวัดขอนแก่น

ที่เขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ไปประชุมเพื่อรับฟังแนวทางการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนอุบลรัตน์ และแผนการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งจากการประชุมเตรียมการเรื่องภัยแล้งของคณะองคมนตรี กับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 มีรายงานสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำชี โดยเฉพาะเขื่อนอุบลรัตน์ มีปริมาณน้ำกักเก็บเหลืออยู่ที่ 570 ล้านลูกบาศก์เมตร จึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการน้ำในสถานการณ์น้ำน้อย โดยเน้นระบายน้ำเพื่อการบริโภคอุปโภค และเมื่อวันที่ 30 ถึง 31 สิงหาคมที่ผ่านมา อิทธิพลของพายุโซนร้อนโพดุล ทำให้เกิดฝนตกหนัก และมีปริมาณน้ำฝนกว่า 500 มิลลิเมตร ในช่วง 48 ชั่วโมง ส่งผลให้เกิดอุทกภัยในอำเภอบ้านไผ่ ซึ่งจังหวัดขอนแก่นและกรมชลประทาน ได้แก้ไขสถานการณ์น้ำท่วม โดยเร่งระบายน้ำลงสู่อ่างเก็บน้ำบึงแก่งละว้า สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้งได้ถึง 46 ล้านลูกบาศก์เมตร

และจากการประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 กรมชลประทาน ได้เสนอแผนงานที่จะศึกษาแนวทางการปรับปรุงและฟื้นฟูโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริบึงแก่งละว้า เพื่อเพิ่มศักยภาพในการกักเก็บน้ำให้มากขึ้น

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด