ห้องข่าววาไรตี้

ข่าวเกษตร : แนะจับตา ปลูกโกโก้สร้างรายได้

"โกโก้" เป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่น่าจับตามอง เนื่องจากยังมีปริมาณความต้องการในตลาดอยู่มาก โดยหน่วยงานภาครัฐได้คัดสรรพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกสร้างรายได้ เช่น ที่อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ได้มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่สวนยางพาราซึ่งปัจจุบันราคาผลผลิตค่อนข้างต่ำ ให้เกษตรกรหันมาปลูกต้นโกโก้ เพื่อผลิตเมล็ดโกโก้คุณภาพออกสู่ตลาดแทน ปัจจุบันเกษตรกรหลายรายเริ่มทยอยลดพื้นที่ปลูกยางหันมาปลูกโกโก้ทดแทนแล้วกว่า 51 ราย พื้นที่ปลูกประมาณ 135 ไร่ จำนวน 21,875 ต้น และตั้งเป้าว่าในปี 2563 จะขยายพื้นที่การปลูกโกโก้ให้ได้กว่า 1,000 ไร่

ภาครัฐแนะให้เกษตรกรทำเกษตรรวมกลุ่มในลักษณะ "แปลงใหญ่" ซึ่งจะช่วยเพิ่มความเข้มแข็งและมีอำนาจต่อรองด้านราคากับตลาดได้ พร้อมเน้นกำชับในเรื่องของคุณภาพที่จะเป็นตัวช่วยขยายและรักษาตลาดไว้ โดยขณะนี้ตลาดมีความต้องการโกโก้ที่ผ่านการหมักหรือแปรรูปแล้วมากกว่าผลสด หากเกษตรกรปรับการผลิตให้ตรงกับความต้องการในตลาดได้ ตามหลัก "การตลาด นำการผลิต" จะช่วยลดปัญหาผลผลิตคงค้างได้อย่างแน่นอน

สำคัญสุด เกษตรกรต้องดูว่าพื้นที่ของตนเองเหมาะสมกับการปลูกพืชชนิดใด ไม่แห่ปลูกพืชตามๆ กัน และหมั่นเสาะหาตลาดใหม่ๆ เพื่อขยายตลาดให้มีรายได้จากหลายช่องทาง