ห้องข่าวภาคเที่ยง

ภาคการเงินนำร่องดิจิทัลไอดี

นางสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ เอ็ตด้า (ETDA) เปิดเผยว่าวันนี้ถือเป็นก้าวสำคัญที่บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี ได้ร่วมกับกลุ่มธนาคาร 10 แห่ง, กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์, บริษัทประกันชีวิต, บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เข้าเป็นสมาชิกเปิดใช้การยืนยันตัวตนผ่านระบบดิจิทัล หรือ Ndid platform

ซึ่งจะทำให้ประชาชนไม่ต้องเดินทางไปยืนยันตัวตนกับหน่วยงานที่ต้องทำธุรกรรมด้วย โดยที่ผ่านมาแม้ไทยจะใช้บัตรประจำตัวประชาชนสมาร์ตการ์ดมานานแล้วแต่ยังต้องใช้วิธีการถ่ายเอกสารไว้เป็นหลักฐานยืนยันตัวตน ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกของไทยที่มีการพิสูจน์และยืนยันตัวตนเชื่อมโยงกันเป็นระบบเดียวกัน สนับสนุนกระบวนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล เช่น การรู้จักตัวตนของลูกค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-KYC, การลงนามด้วยลายมือ ชื่อ อิเล็กทรอนิกส์ และการให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์

ทั้งนี้ประชาชนสามารถมั่นใจได้ว่าการรวบรวมข้อมูลและใช้ระบบดิจิทัลทั้งหมดมีความปลอดภัย เพราะใช้การจัดเก็บข้อมูลผ่านเทคโนโลยีบล็อกเชน ซึ่งผ่านการทดสอบภายใต้โครงการของธนาคารแห่งประเทศไทย เรียบร้อยแล้ว ซึ่งในอนาคตเตรียมขยายผลให้ใช้กับทุกหน่วยงานทั่วประเทศซึ่งจะทำให้คนไทยไม่จำเป็นต้องพกบัตรประจำตัวประชาอีกต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง