ห้องข่าวภาคเที่ยง

วิถีภูธร ตะลอนเมืองกรุง : วัวเลี้ยงระบบฟาร์มกับการเลี้ยงแบบบ้านๆ

วันนี้พาบุกตะลุยเยี่ยมชมการเลี้ยงวัวระบบฟาร์มกับการเลี้ยงวัวแบบบ้านๆ ทั้ง 2 แบบ แตกต่างกันอย่างไร...