ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : รุกที่ป่าชายเลนที่ จ.ตรัง รอกรมที่ดินสรุป

นี่คือ คำให้สัมภาษณ์ของ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ กับ คอลัมน์หมายเลข 7 วันที่ 28 สิงหาคม ที่ผ่านมา ขณะเป็นอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ปัจจุบันเลื่อนขั้นเป็นปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยืนยันจะทวงคืนผืนป่าชายเลน ซึ่งถูกบุกรุกจากกรณี อบต.เขาไม้แก้ว อนุญาตบริษัทเอกชนซึ่งเป็นครอบครัวนักการเมืองชื่อดังจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี ออกค่าใช้จ่าย 14 ล้านบาท เพื่อขยายถนนจากกว้าง 6 เมตร เป็น 15 เมตร ยาว 4 กิโลเมตร ที่ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง รองรับท่าเทียบเรือเอกชนรายนี้ที่ก่อสร้างในพื้นที่ น.ส.3 ก. เลขที่ 495 กว่า 71 ไร่

ที่ดินแปลงนี้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตรวจพบว่าอยู่ที่หมู่ 6 ตำบลเขาไม้แก้ว ซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ไม่ใช่หมู่ 3 ตาม ส.ค.1 รวม 4 ฉบับ ที่ใช้เป็นหลักฐานออก น.ส.3 ก. เลขที่ 495 วันที่ 27 เมษายน 2525 จึงทำหนังถือถึงอธิบดีกรมที่ดินขอให้เพิกถอนตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม ที่ผ่านมา

ล่าสุดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้รับแจ้งจากกรมที่ดิน วันที่ 11 ตุลาคม ที่ผ่านมา ว่าสั่งการให้จังหวัดตรัง ตรวจสอบความถูกต้องที่ดินแปลงนี้แล้ว มีที่มาชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เพื่อสรุปผลให้กรมที่ดินชี้ขาด                                 

ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ยังระบุว่าหากเอกชนจะเดินหน้าโครงการท่าเทียบเรือ ถือเป็นสิทธิ โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จะรอให้กรมที่ดินสรุปผลการตรวจสอบ จากนั้นจึงตัดสินใจว่าจะดำเนินการต่อไปอย่างไร

สอดคล้องกับหัวหน้าชุดฉลามขาว ซึ่งขยายผลเรื่องนี้ร่วมกับคอลัมน์หมายเลข 7 และอดีตผู้ว่า สตง. ยืนยันว่าการทวงคืนผืนป่าชายเลนจากพื้นที่ก่อสร้างท่าเทียบเรือ มีการดำเนินคดีแพ่งและอาญาควบคู่ไปกับที่รอกรมที่ดินชี้ขาด 

การตรวจสอบโครงการนี้มีจุดเริ่มต้นจากคอลัมน์หมายเลข 7 และ นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส อดีตผู้ว่า สตง. ได้รับข้อมูลจากประชาชน จึงลงพื้นที่ตรวจสอบตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ที่ผ่านมา โดยมีหน่วยงานภาครัฐฝ่ายต่างๆ และฝ่ายตรวจสอบร่วมขยายผล โดยเฉพาะปฏิบัติการสนธิกำลังทวงคืนผืนป่าชายเลน พบหลักฐานชัดเจน ทั้งการบุกรุกที่ป่าชายเลนและการขุดลอกร่องน้ำโดยไม่ได้รับอนุญาต หน่วยงานที่รับผิดชอบแจ้งความดำเนินคดีแล้ว ขณะสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช.จังหวัดตรัง กำลังขยายผลตรวจสอบ

คอลัมน์หมายเลข 7 จะตรวจสอบเรื่องนี้จนได้ข้อยุติ เพราะนี่คือ ทรัพยากรของแผ่นดิน


Facebook : รายการคอลัมน์หมายเลข 7