7HD ร้อนออนไลน์

นายกฯเล็งจัดมหกรรมคอนเสิร์ตระดับโลกดูดนักท่องเที่ยว

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม เสนอแนะควรจัดให้มีเทศกาลมหกรรมคอนเสิร์ตระดับโลก เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเพิ่ม พร้อมรับข้อเสนอแก้กฎหมายอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว
พล.อ.ประยุทธ์ เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวไทย โดยเล็งจัดใหญ่มหกรรมดนตรีระดับโลก หวังยกระดับภาพลักษณ์และดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติ รวมถึงเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยออกไปทั่วโลก ยินดีรับข้อเสนอเอกชนแก้กฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว

นายกฯกล่าวด้วยว่า ช่วงฤดูการท่องเที่ยวมีความเกี่ยวพันกับหลายส่วน ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่, ขนาดกลางหรือขนาดเล็ก รวมถึงการค้าปลีก วันนี้สิ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญมากที่สุดคือ การดูแลผู้มีรายได้น้อย จำเป็นต้องอาศัยภาคธุรกิจเข้ามาช่วย เพื่อทำให้คนไทยทุกคนมีความสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึงการดูแลสินค้าและ ราคาต่างๆ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รัฐบาลจะเดินหน้าปฏิรูปประเทศต่อไป สิ่งที่ให้ความสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งก็คือด้านเศรษฐกิจ ทุกภาคส่วนทุกระดับมีความสำคัญทั้งสิ้น ไม่สามารถทิ้งใครไว้ข้างหลังได้และ ต้องเข้มแข็งไปด้วยกัน

ขณะที่ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เสนอแก้กฎหมายยกเลิกข้อห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ช่วงระหว่าง 14.00 น.-17.00 น. ในสถานประกอบการที่ได้รับอนุญาต เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง รวมถึงเสนอลดภาษีน้ำมันในธุรกิจสายการบิน หลังปรับภาษีสูงพันเท่า จนสายการบินโลว์คอสต์หลายแห่งรวมตัวกันเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยเหลือเรื่องภาษีน้ำมัน