ห้องข่าวภาคเที่ยง

เปิดลงทะเบียน ชิมช้อปใช้ เฟส 3 รอบเช้าเต็มแล้ว

การเปิดลงทะเบียน “ชิมช้อปใช้” ระยะที่ 3 เริ่มแล้ววันนี้ โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนวันละ 750,000 คน แบ่งเป็น 2 รอบ รอบเช้าเริ่มเวลา 6.00 น. และรอบเย็นเริ่มเวลา 18.00 น. รอบละ 375,000 คน ธนาคารกรุงไทยรายงานว่า การลงทะเบียนรอบเช้า มีผู้ลงทะเบียนครบเต็มจำนวน ในเวลา 8.39 น. ผู้ที่พลาดการลงทะเบียนในรอบเช้า สามารถลงทะเบียนได้อีกครั้งในรอบเย็น เริ่มเวลา 18.00 น. โดยจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปที่ยังไม่เคยลงทะเบียน “ชิมช้อปใช้” ลงทะเบียนจำนวน 1,500,000 คน ส่วนผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป จะเปิดให้เริ่มลงทะเบียนในวันที่ 17 พฤศจิกายนนี้ ตั้งแต่เวลา 8.00 น. จนกว่าจะครบจำนวน 500,000 คน รวมทั้ง 2 ส่วน เป็น 2,000,000 คน

สำหรับมาตรการ “ชิมช้อปใช้” ระยะที่ 3 ไม่มีการแจกเงินให้ 1,000 บาท เหมือนที่ผ่านมา แต่ให้ประชาชนเติมเงินในกระเป๋า G-Wallet ที่ 2 และใช้จ่ายเงินของตัวเอง โดยจะได้รับเงินคืน 15 % ของยอดใช้จ่ายไม่เกิน 30,000 บาท ส่วนการใช้จ่าย 30,000 - 50,000 บาท จะได้รับเงินคืน 20 % รวมเงินคืนสูงสุด 8,500 บาท โดยผู้ที่ลงทะเบียนผ่านในวันแรก จะเริ่มใช้สิทธิได้ ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายนนี้ จนถึงวันที่ 31 มกราคมปีหน้า