7HD ร้อนออนไลน์

เพื่อไทยเตรียมส่งอดีต สส. ลงเลือกตั้งใหม่เขต 7 ขอนแก่น

"สุดารัตน์"ยันเพื่อไทยหวังรักษาที่นั่งเลือกตั้งใหม่จังหวัดขอนแก่น เตรียมส่ง อดีต สส.มีประสบการณ์ลงชิง แนะ กกต.จับตาตั้งแต่เริ่มหาเสียง หวั่นอำนาจรัฐ-เงิน แทรกแซง

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมส่งผู้สมัคร สส. เขต 7 ขอนแก่น แทนนายนวัธ เตาะเจริญสุข ที่สิ้นสุดสมาชิกภาพ สส.ฐานต้องคำพิพากษาประหารชีวิตว่า ขณะนี้หัวหน้าพรรคได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ตัวบุคคลที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งแล้ว ซึ่งจะได้ข้อสรุปภายในสองวันนี้ จากนั้นจะนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค เพื่อคัดเลือกรอบสุดท้าย โดยเชื่อว่า พรรคเพื่อไทยจะรักษาเก้าอี้ได้แน่นอน เพราะเป็นพื้นที่เดิม อีกทั้งจังหวัดขอนแก่น และภาคอีสาน คือบ้านของพรรคเพื่อไทย ทั้งนี้ บุคคลที่จะลงสมัครในนามพรรค จะเป็นอดีต สส.ของพรรคในจังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีหลายคน และถือว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและเข้าใจปัญหาของประชาชน

ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย ยังเรียกร้องให้กกต.จับตาการเลือกตั้งครั้งนี้ เพราะเชื่อว่าจะมีบางฝ่ายใช้อำนาจรัฐ เข้ามาเอาเปรียบการเลือกตั้ง ดังนั้น กกต.จึงต้องเข้ามาดูแลตั้งแต่ต้น เพราะหากเป็นการแข่งขันที่ทัดเทียมเป็นไปตามระบอบประชาธิปไตย จะสะท้อนเสียงของประชาชนอย่างแท้จริง