ข่าวภาคค่ำ

ก.คลัง พร้อมออกมาตรการดูแลเศรษฐกิจเพิ่ม รองรับความผันผวนที่อาจเกิดขึ้น

กระทรวงการคลัง พร้อมออกมาตรการดูแลเศรษฐกิจเพิ่มเติมถ้าจำเป็น เพื่อเตรียมรับความผันผวนที่อาจเกิดขึ้น

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยในงาน มหกรรมการลงทุนแห่งปี SET in the City 2019 ว่า แนวโน้มเศรษฐกิจปีหน้ายังมีความไม่แน่นอนสูง รัฐบาลจึงต้องเตรียมพร้อมออกมาตรการมาดูแล ด้วยการเตรียมมาตรการไว้สำหรับกระตุ้นเศรษฐกิจเมื่อจำเป็น แต่จะออกมาในรูปแบบใดต้องดูความเหมาะสม โดยต้องประคับประคองเศรษฐกิจให้ได้มากที่สุด ซึ่งมั่นใจว่ารัฐบาลจะสามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจในระยะสั้นให้ผ่านไปได้  สิ่งสำคัญคือการสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจ และต้องมีเครื่องมือ หรือมาตรการออกมาให้ทันการ

ด้าน นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า สภาเศรษฐกิจโลกได้รายงานข้อมูลการจัดอันดับความเสี่ยงในการทำธุรกิจของภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก ปีนี้ โดยระบุความเสี่ยงในการทำธุรกิจในประเทศไทย 5 อันดับแรก ได้แก่ เศรษฐกิจฟองสบู่, ความล้มเหลวของรัฐบาล, การโจมตีทางไซเบอร์, ภัยพิบัติทางธรรมชาติและโดยมนุษย์ และความไม่มั่นคงทางสังคม จึงควรศึกษาเชิงลึก รวมทั้งหามาตรการป้องกัน และรับมือกับความเสี่ยงต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม โดยกระทรวงพาณิชย์จะติดตามผลการจัดอันดับ และการศึกษาขององค์กร ซึ่งเป็นที่ยอมรับทั่วโลก เพื่อให้ข้อมูล และให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการ