คอลัมน์ฮิต ช่อง 7 สี

100 ข่าว เล่าเรื่อง กำไรที่มีค่ากว่าเงิน บุฟเฟต์ อิ่มละ 10 บาท

100 ข่าว เล่าเรื่อง วันนี้ จะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับเจ้าของข้าวแกงบุฟเฟต์อิ่มละ 10 บาท จังหวัดนครปฐม ที่ผันตัวเองจากนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มา เป็นจิตอาสาขายข้าวแกงราคาถูก เพื่อตอบแทนสังคมตามรอยในหลวง รัชกาลที่ 9