7HD ร้อนออนไลน์

นศ.คณะวิจิตรศลิป์ มช.ประท้วงถูกหั่นงบจัดนิทรรศการ

วันนี้ นักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์ สาขาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นับ 100 คน ถือป้ายประท้วง เดินไปตามถนนภายในมหาวิทยาลัย ไปยังตึกอธิการบดี หรือ ตึกหน้า เพื่อยื่นหนังสือขอให้ตรวจสอบการบริหารงานของคณะผู้บริหารคณะวิจิตรศิลป์ หลังนักศึกษาทำเรื่องของบจัดงาน Media Arts and Desing Festival 2019 ระหว่าง 18-22 พ.ย. 2562 จำนวน 1.5 แสนบาท แต่กลับได้รับเงินเพียง 5 พันบาท จนไม่สามารถจัดงานได้

นายยศสุนทร ตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 3 บอกว่านิทรรศการดังกล่าวนักศึกษาจัดขึ้นมาติดต่อกัน 4 ปี ปีนี้เป็นปีที่ 5 แต่ปรากฏว่าปีนี้กลับได้รับงบจัดนิทรรศการเพียง 5 พันบาท จากที่ขอไป 1.5 แสนบาท ทำให้ไม่เพียงพอที่จะจัดงานได้ จึงรวมตัวยื่นหนังสือกับศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบ่ดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยมี รศ.อาคม ตันตระกูล ผู้อำนวยการศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เป็นตัวแทนรับเรื่องแทน พร้อมนำเรื่องนี้เข้าที่ประชุมผู้บริหาร และเชิญ รองศาสตราจารย์อัศวิณีย์ หวานจริง คณบดีคณะวิจิตรศิลป์เพื่อสอบถามข้อเท็จจริงถึงเรื่องดังกล่าวว่าติดขัดด้านใด

ขณะที่ผู้บริหารคณะวิจิตรศิลป์ได้เข้าพบรองอธิการบดี และออกมาพูดคุยกับนักศึกษาและให้ตัวแทนนักศึกษาไปเข้าร่วมฟังการชี้แจงโดยห้ามถ่ายภาพ ทำให้นักศึกษาไม่ยินยอม ขณะเดียวกันนักศึกษาบางรายก็มีการไลฟ์การประท้วงครั้งนี้ ทำให้มีศิษย์เก่าจำนวนมาก รวมถึงผู้ปกครองที่เห็นข่าวในเพจ ต่างทยอยเดินทางมาสมทบกับนักศึกษา

ทั้งนี้ หลังการหารือของผู้บริหารมหาวิทยาลัยและผู้บริหารคณะวิจิตรศิลป์ ยังไม่มีการเปิดเผยหรือออกมาชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ย่างใด