7HD ร้อนออนไลน์

น้ำท่วมเวนิสหนักสุดในรอบ 50 ปีจนต้องประกาศภาวะฉุกเฉิน

นายลุยจิ บรุนญาโร (Luigi Brugnaro) นายกเทศมนตรีนครเวนิส ประกาศภาวะฉุกเฉิน หลังเกิดน้ำท่วมสูงถึง 1.87 เมตร หนักที่สุดในรอบ 50 ปี ส่งผลให้สถานที่ท่องเที่ยวชั้นนำ รวมทั้งบ้านเรือนประชาชนถูกน้ำท่วม ความเสียหายด้านการท่องเที่ยวแทบประเมินค่าไม่ได้ มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 2 ราย

นายลุยจิ บรุนญาโร นายกเทศมนตรีเมืองเวนิส เชื่อว่า สถานการณ์อุทกภัยเวนิสที่รุนแรงที่สุดในรอบ 50 ปี เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือโลกร้อน จึงจำเป็นต้องประกาศให้เวนิสเป็นเขตภัยพิบัติฉุกเฉินและน้ำที่ท่วมขังจะทิ้งร่องรอยไว้ตามสถานที่ท่องเที่ยวอย่างถาวร พร้อมกับเรียกร้องให้ชาวเวนิสร่วมกันทวีตข้อความและรูปภาพความเสียหายจากน้ำท่วมในครั้งนี้ เพื่อขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ล่าสุดมีผู้เสียชีวิตแล้ว 2 ราย บนเกาะเปลเลสตรินา (Pellestrina)

แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของเวนิสถูกน้ำท่วมหลายแห่ง โดยเฉพาะมหาวิหารเซนต์มาร์ก ซึ่งเป็นจุดพื้นที่ต่ำที่สุดของเมืองและได้รับผลกระทบหนักที่สุด ขณะที่โบสถ์บาซิลิกาถูกน้ำท่วมเป็นครั้งที่ 6 ในรอบ 1,200 ปี ส่วนร้านค้าและร้านอาหารในเมืองเวนิสต่างได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครั้งนี้ แม้หลายคนจะพยายามขนย้ายสิ่งของเพื่อลดความเสียหาย ผู้คนต้องเดินลุยน้ำไปตามถนน  โรงเรียนหลายแห่งยังคงต้องปิดการเรียนการสอนจนกว่าระดับน้ำจะลดลง

นับตั้งแต่มีการบันทึกข้อมูลระดับน้ำท่วมอย่างเป็นทางการในปี 1923 น้ำท่วมเวนิสครั้งนี้ถือว่าหนักที่สุด เป็นรองเพียงเหตุน้ำท่วมใหญ่เมื่อปี 1966 ที่มีน้ำท่วมสูงถึง 1.94 เมตร