เช้านี้ที่หมอชิต

เก็บซากกระทงในลำน้ำปิงเชียงใหม่กว่า 40 ตัน ทำปุ๋ยหมักแจกเกษตรกร

เช้านี้ที่หมอชิต - เจ้าหน้าที่เร่งเก็บซากกระทง ที่ทำจากวัสดุธรรมชาติย่อยสลายง่ายในลำน้ำปิง จังหวัดเชียงใหม่ ได้กว่า 40 ตัน หรือ 40,000 กิโลกรัม ส่งทำปุ๋ยหมักแจกให้เกษตรกร

เจ้าหน้าที่โครงการชลประทานเชียงใหม่ ร่วมกับทหาร นำเรือกำจัดวัชพืช พร้อมเครื่องจักรกล และรถบรรทุก จัดเก็บซากกระทงรวมกว่า 40 ตัน ภายในแม่น้ำปิง บริเวณด้านหน้าประตูระบายน้ำ ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่

พร้อมกับช่วยกันเก็บขยะมูลฝอยและวัชพืชต่าง ๆ ภายหลังเสร็จสิ้นประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ ในช่วงที่ผ่านมา โดยมีนักเรียน นักศึกษา และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมจัดเก็บและคัดแยกซากกระทงในครั้งนี้กว่า 300 คน คาดว่าจะใช้เวลาในการจัดเก็บซากกระทง และคัดแยกวัสดุธรรมชาติต่าง ๆ เช่น หยวกกล้วย ดอกไม้ และใบตอง ประมาณ 2 วัน เพื่อส่งต่อไปทำปุ๋ยหมักแจกจ่ายให้กับเกษตรกรต่อไป

จากการสำรวจพบว่าในปีนี้ มีประชาชนและนักท่องเที่ยวนำกระทงมาลอยในลำน้ำปิง พื้นที่ตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ลดลงกว่าปีที่แล้วเกือบครึ่งหนึ่ง อาจเป็นเพราะผลของการรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม หนึ่งครอบครัว หนึ่งกระทง

และยังพบว่ากระทงส่วนใหญ่ทำจากวัสดุธรรมชาติที่ย่อยสลายได้ง่าย คิดเป็นร้อยละ 80 ส่วนที่เหลือร้อยละ 20 เป็นกระทงที่ทำจากโฟมและพลาสติก