สนามข่าว 7 สี

รายงานพิเศษ : DSI ค้นโรงงานผลิตปุ๋ยอันตราย

ดีเอสไอ ร่วมกับหลายหน่วยงาน เปิดปฏิบัติการเข้าตรวจค้นบริษัท 2 แห่ง 5 จุด ใน 3 จังหวัด ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตปุ๋ยและยากำจัดศัตรูพืชที่มีส่วนผสมของสารเคมีต้องห้าม หลังมีเกษตรกรซื้อไปใช้แล้วได้รับอันตรายกว่า 1,000 คน ลงสนามข่าวเรื่องนี้กับคุณพิธพงษ์ จตุรพิธพร               

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นำกำลังเจ้าหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม และกรมวิชาการเกษตร เข้าตรวจค้นบริษัทแห่งหนึ่งในอำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 1 ใน 5 จุดเป้าหมาย ซึ่งเป็นที่ตั้งของบริษัท โรงงาน และโกดังเก็บของใน 3 จังหวัด คือ ปทุมธานี 1 จุด นนทบุรี 2 จุด และนครราชสีมา 2 จุด โดยเจ้าหน้าที่นำหมายค้นเข้าพื้นที่พร้อมกัน หลังได้รับคำร้องเรียนจากเกษตรกรว่า ได้รับผลข้างเคียงจากการใช้ผลิตภัณฑ์ ทั้งที่โฆษณาว่าเป็นสารชีวภาพ ซึ่งดีเอสไอได้สุ่มตรวจผลิตภัณฑ์ดังกล่าวกับกรมวิชาการเกษตร พบว่ามีสารพาราควอตไดคลอไรต์ และไฮโซโพรพิลแอมโมเนียม เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ชีวภาพอินทรีย์ของบริษัทเป้าหมาย 

โดยที่ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี เจ้าหน้าที่พบผลิตภัณฑ์ที่อาจมีส่วนผสมของสารต้องห้ามจำนวนหนึ่ง อุปกรณ์การผลิต และเอกสารที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่จึงได้ยึดและนำไปตรวจสอบกับกรมวิชาการเกษตร และสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม เพื่อหาว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีส่วนผสมของสารอันตราย ตามที่มีการสุ่มตรวจจากผลิตภัณฑ์ที่มีการล่อซื้อไว้ก่อนหน้านี้หรือไม่

จากการสืบสวนเบื้องต้น เชื่อว่าคดีนี้น่าจะมีความเสียหายมากกว่า 10 ล้านบาทขึ้นไป มีผู้ได้รับผลกระทบจากวัตถุอันตรายมากกว่า 1,000 ราย เข้าข่ายความผิดในหลายข้อหา ทั้งความผิดตาม พ.ร.บ.ปุ๋ย ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท ซึ่งหลังจากนี้ ดีเอสไอ จะต้องรอผลการตรวจสอบจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และกรมวิชาการเกษตรก่อน หากพบว่าผลิตภัณฑ์ที่พบในแต่ละจุดมีสารอันตรายไม่ตรงตามที่โฆษณาไว้ก่อนหน้านี้ จะต้องดำเนินคดีตามขั้นตอน