ห้องข่าววาไรตี้

ข่าวเกษตร : เทคนิคการปลูกพลู จ.มหาสารคาม

เทคนิคการปลูกและการดูแล "พลู" ของเกษตรกรที่อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ที่ผันตัวเองจากพนักงานบริษัท สู่อาชีพเกษตรกรเต็มตัว ขั้นตอนไม่ยาก สำคัญที่สุด คือ พื้นที่ปลูกต้องไม่มีการใช้สารเคมี หรือที่ชาวบ้านในท้องถิ่น เรียกว่า "พื้นที่ดินโบราณ" โดยต้นพลูจะเจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนปนทราย ขุดหลุม ปักหลักด้วยไม้ไผ่ท่อนใหญ่ เพื่อให้พลูเลื้อยเจริญเติบโต เก็บได้

ส่วนการดูแล เพียงแค่บำรุงต้นพลูด้วยปุ๋ยคอกปีละ 2 รอบ โรยรอบโคนต้น และหมั่นรดน้ำวันละ 2 ครั้ง ช่วงเช้าและช่วงเย็น ต้นพลูก็จะเจริญเติบโตได้ดี ทยอยให้ผลผลิตเก็บจำหน่ายได้ต่อเนื่องนานกว่า 20 ปี เกษตรกรย้ำอีกว่า ห้ามใช้ปุ๋ยเคมี หรือสารเคมีโดยเด็ดขาด เพราะจะทำให้พลูยืนต้นตายได้ และต้องระวังเรื่องโรคเชื้อรา ซึ่งเป็นศัตรูธรรมชาติที่พบเจอได้ในช่วงฤดูฝน

การเก็บใบพลูจำหน่าย ต้องดูความต้องการของตลาดในแต่ละช่วง จะช่วยให้เกษตรกรสามารถกำหนดราคาได้อย่างเหมาะสม

เกษตรกรที่สนใจ ลองนำเทคนิคการปลูกพลู ไปทดลองปรับใช้ในพื้นที่เกษตรดู นอกจากจะปลูกเพื่อเก็บจำหน่ายสร้างรายได้แล้ว ยังเป็นการอนุรักษ์พืชสมุนไพร ภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งเป็นวิถีชีวิตชุมชนให้อยู่คู่คนไทยอีกด้วย