เช้าข่าว 7 สี

พยากรณ์อากาศวันนี้ 15 พฤศจิกายน 2562

อุณหภูมิโลก : พยากรณ์อากาศวันนี้ 15 พฤศจิกายน 2562

วันนี้ยังมีอากาศหนาวเย็น ลมแรงพัดมาบริเวณประเทศไทยตอนบน รวมทั้งภาคกลางและกรุงเทพฯ ด้วย อุณหภูมิอาจลดลงได้อีก 1 - 2 องศาเซลเซียส...