ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : ทวงคืนที่ป่าชายเลนหาดวิวาห์ใต้สมุทร

โครงการศูนย์ปฏิบัติการด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตตรัง เพื่อเป็นที่ฝึกงานของนักศึกษา และที่พักนักท่องเที่ยว ก่อสร้างติดกับหาดวิวาห์ใต้สมุทรแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดตรัง โดย คอลัมน์หมายเลข 7 ตรวจสอบอย่างต่อเนื่องร่วมกับเจ้าหน้าที่ สตง.ตั้งแต่ปี 2555 ครั้งหลังสุดเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ลงพื้นที่ขยายผลร่วมกับ นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส อดีตผู้ว่า สตง.

การตรวจสอบโครงการนี้ พบอาคารทรุดโทรมและพังเสียหายมากขึ้น เนื่องจากมหาวิทยาลัยทำสัญญาจ้างเอกชนให้ก่อสร้างตั้งแต่ปี 2550 บนพื้นที่ 22 ไร่ ซึ่งอยู่นอกพื้นที่ที่กรมป่าไม้อนุญาตให้ใช้ตั้งแต่ปี 2536 ค่าจ้าง 125,900,000 บาท แบ่งจ่าย 20 งวดทำงานได้ 2 ปีเบิกค่าจ้างแล้ว 64 ล้านบาท แต่ต้องหยุดชะงักและทิ้งร้างเดือนธันวาคมปี 2552 ถึงปัจจุบัน เนื่องจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยถูกแจ้งความดำเนินคดีทำโครงการนี้บุกรุกที่ป่าชายเลน

ขณะที่ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ยืนยันกับ คอลัมน์หมายเลข 7 สมัยเป็นอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ว่าโครงการนี้ต้องยุติการก่อสร้าง

ล่าสุดสัปดาห์ที่แล้ว คอลัมน์หมายเลข 7 ได้รับข้อมูลคืบหน้าการขยายผลโครงการนี้ ว่าการดำเนินคดีอาญากับผู้บริหารมหาวิทยาลัยยุติแล้ว แต่คดีแพ่งยังต้องเดินต่อ

คดีแพ่งที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากมหาวิทยาลัย รวมเกือบ 5,000,000 บาท แต่มหาวิทยาลัยขอลดวงเงินจึงต้องให้กรมบัญชีกลางชี้ขาด

ส่วนสิ่งปลูกสร้าง 33 รายการในโครงการนี้ มหาวิทยาลัยพร้อมยกให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทำเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านทรัพยากรทางทะเล ขณะนี้รอการชี้ขาดจากกรมบัญชีกลาง

ขณะที่ อดีตผู้ว่า สตง.ให้ข้อคิดเรื่องนี้ว่าหน่วยงานราชการต้องรักษากฎหมายเป็นแบบอย่างให้ประชาชน การใช้จ่ายเงินแผ่นดินต้องรอบคอบ ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบใดๆ ทั้งต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม