ข่าวภาคค่ำ

การบินไทย สั่งลดสวัสดิการผู้บริหาร-พนักงาน พยุงองค์กร

การบินไทย ยังเดินหน้าปรับลดค่าใช้จ่ายองค์กร ด้วยการชะลอการลงทุนและปรับลดสวัสดิการฝ่ายบริหารและพนักงาน เพื่อพยุงองค์กรให้สามารถเดินหน้าต่อได้

นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ หรือ ดีดี บริษัท การบินไทย เปิดเผยแผนการดำเนินธุรกิจว่า จะเดินหน้าลดค่าใช้จ่ายภายในองค์กรอย่างเข้มข้นต่อเนื่อง อาทิ ชะลอการลงทุนที่ไม่จำเป็น, ปรับปรุงระบบการทำงาน และปรับลดสวัสดิการและค่าตอบแทนของฝ่ายบริหาร รวมไปถึงพนักงาน โดยจะใช้ช่องทางออนไลน์ช่วยเพิ่มรายได้ให้องค์กร

ที่ผ่านมา การบินไทย สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายช่วงไตรมาสที่ 3 ให้ลดลงกว่าช่วงเดียวกันในปีที่แล้วได้ 4,029 ล้านบาท หรือคิดเป็น 7.8% ส่งผลให้ผลประกอบการยังขาดทุนสุทธิ 4,680 ล้านบาท พร้อมย้ำว่าสถานการณ์ของอุตสาหกรรมการบินในปัจจุบัน ต้องเผชิญกับปัจจัยลบหลายด้าน กระทั่งทำให้หลายสายการบินต้องปิดตัวลง หรือประสบภาวะขาดทุนสะสม อาทิ การแข่งขันในตลาดที่รุนแรง, ค่าเงินบาทที่แข็งค่าอย่างต่อเนื่อง, ความไม่แน่นอนทางการเมืองที่เกิดขึ้นในหลายภูมิภาคของโลก รวมทั้งปัจจัยภายในที่ต้องจ่ายค่าชดเชยกรณีเลิกจ้างพนักงาน รวมทั้งความล่าช้าของการซ่อมเครื่องยนต์ที่ส่งผลให้จำนวนผู้โดยสารปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ช่วงไตรมาส 3 ที่ผ่านมา การบินไทยมีรายได้รวมทั้งสิ้น 45,016 ล้านบาท ต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 2,937 ล้านบาท หรือคิดเป็น 6.1%