ข่าวภาคค่ำ

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ตรวจพบสารตกค้าง-สารกันบูด ในน้ำส้มคั้นยี่ห้อดัง

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ตรวจพบน้ำส้มคั้นสดและน้ำส้ม 100 เปอร์เซ็นต์ บางชนิดปนเปื้อนสารเคมีตกค้างและสารกันบูด

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เปิดเผยผลทดสอบสารเคมีตกค้าง ปริมาณน้ำตาล และยาปฏิชีวนะ ใน "น้ำส้มคั้นสด และน้ำส้ม 100 เปอร์เซ็นต์" จำนวน 30 ตัวอย่างที่วางขายในท้องตลาด พบว่า น้ำส้ม 18 ตัวอย่าง มีสารเคมีตกค้าง แม้ว่าจะพบปริมาณไม่มาก แต่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ระบบประสาท และก่อให้เกิดโรคมะเร็งได้

ส่วนวัตถุกันเสีย ตรวจพบใน 4 ตัวอย่าง มีกรดเบนโซอิก และกรดซอร์บิก แต่ยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข แต่ที่น่าสนใจน้ำส้มบางตัวอย่างระบุว่า ไมใช้วัตถุกันเสีย เช่นเดียวกับปริมาณน้ำตาล ที่พบในปริมาณที่สูงเกินกว่าค่ามาตราฐาน

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เสนอให้กระทรวงสาธารณสุข ติดตามสารเคมีตกค้างในน้ำส้ม และน้ำผัก ผลไม้ จนมั่นใจว่าไม่พบสารเคมีตกค้างด้วย