ข่าวภาคค่ำ

ช่อง 7HD ได้รับรางวัล ช่อสะอาด ประจำปี 2562 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8

ช่อง 7HD รับรางวัล"ช่อสะอาด ประจำปี 2562" ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. จัดพิธีมอบรางวัล NACC Awards 2019 เพื่อยกย่องเชิดชู บุคคล หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ที่ให้การสนับสนุน และร่วมเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ต่อต้านกลโกงทุกรูปแบบในสังคม เพื่อให้ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต

โดย นายสมโภชน์ โตรักษา รองผู้จัดการฝ่ายข่าว ช่อง 7HD ได้รับประเภทรางวัลช่อสะอาด ในฐานะผู้ดำเนินรายการ คอลัมน์หมายเลข 7 รวมถึงผลงานคอลัมน์หมายเลข 7 ก็ได้รับรางวัลประเภทการนำเสนอข่าวหรือสารคดีเชิงข่าว จากการตรวจสอบการจัดซื้อรถดูดฝุ่นที่จังหวัดตาก 112 คัน งบประมาณ 90 ล้านบาท แต่กลับไม่มีประสิทธิภาพในการใช้งาน

นอกจากนี้ ช่อง 7HD และบริษัท ดราเมจิก จำกัด ได้รับรางวัลผู้เผยแพร่รายการโทรทัศน์ สร้างค่านิยมและคุณธรรม ร่วมป้องกันและต่อต้านการทุจริตจากละครเรื่อง สารวัตรใหญ่ ที่ออกอากาศทางช่อง 7HD ด้วย