7HD ร้อนออนไลน์

ช่อง 7HD คว้ารางวัลช่อสะอาดเป็นปีที่ 8

ในโอกาสครบรอบวันสถาปนาสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 20 ปี  เพื่อยกย่องเชิดชู บุคคล หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ให้การสนับสนุน โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ด้วยการร่วมเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ต่อต้านกลโกงทุกรูปแบบในสังคมและสอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มุ่งหวังให้ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) ประกาศผล “รางวัลช่อสะอาด ประจำปี 2562” โดยรางวัล NACC Award  2019 แบ่งออกเป็น โครงการนักคิดสุจริต รางวัลสื่อป้องกันการทุจริต รางวัลช่อสะอาดและโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาคเอกชน ซึ่งในปีนี้ได้ตัดสินมอบรางวัลโล่เกียรติยศให้แก่ นายสมโภชน์ โตรักษา รองผู้จัดการฝ่ายข่าวช่อง 7HD ในฐานะผู้ดำเนินรายการ คอลัมน์หมายเลข 7 รวมถึงผลงานคอลัมน์หมายเลข 7 ก็ได้รับรางวัลประเภทการนำเสนอข่าวหรือสารคดีเชิงข่าว จากการลงตรวจสอบการจัดซื้อรถดูดฝุ่น ที่จังหวัดตาก 112 คัน ด้วยเงินงบประมาณ 90 ล้านบาท แต่กลับใช้งานไม่มีประสิทธิภาพ นอกจากรางวัลที่กล่าวไปแล้ว ละครสารวัตรใหญ่ ที่ออกอากาศทางช่อง 7HD และบริษัท ดราเมจิค จำกัด ในฐานะผู้ผลิตละครเรื่องดังกล่าว ก็ได้รับรางวัลผู้เผยแพร่รายการโทรทัศน์ สร้างค่านิยมคุณธรรม ร่วมป้องกันและต่อต้านการทุจริตปีนี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งทีทาง ป.ป.ช.ได้มอบให้ยกย่องชมเชย

และในโอกาสที่ก้าวขึ้นสู่ทศวรรษที่ 2 ทาง ป.ป.ช.ก้าวสู่องค์กรดิจิทัลจะเดินหน้าทำการอย่างจริงจังต่อไป โดยพลตำรวจเอกวัชรพล ประสารราชกิจ  ประธาน ป.ป.ช. แสดงวิสัยทัศน์ว่าในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา พิจารณาไปกว่า 10,000 คดี ซึ่งขณะนี้การมีกฎหมายที่เข้มงวดในการตรวจสอบทั้ง การแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ของทั้งนักการเมืองและข้าราชการ การมีศาลทุจริต จะทำให้การทำงานของ ป.ป.ช. มีประสิทธิภาพมากขึ้น

พลตำรวจเอกวัชรพล มั่นใจว่า อีก  5ปีข้างหน้าในวันที่ ป.ป.ช. เบญจเพส หรือ 25 ปี เชื่อมั่นสังคมจะโปร่งใส จากความร่วมมือของ ป.ป.ช.ที่เป็นมืออาชีพและทุกคนจะสนับสนุน ผู้มีอิทธิพลทั้งหลายก็จะไม่สามารถหลีกหนี ใครทำผิดก็ต้องรับความผิดนั้นไป

ทางด้านนายมานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น ประเทศไทย ระบุว่า เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง และการแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ของนักการเมือง เป็นประเด็นที่ต้องให้ความสำคัญ ตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง วิเคราะห์และเปิดเผยต่อสาธารณชน ให้เกิดเป็นสังคมเปิด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง