สนามข่าว เสาร์-อาทิตย์

เผชิญปัจจัยลบหลายด้าน! บ.การบินไทยสั่งลดสวัสดิการผู้บริหารพยุงองค์กร

นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ หรือ ดีดี บริษัท การบินไทย เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาการบินไทยสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายช่วงไตรมาสที่ 3 ให้ลดลงกว่าช่วงเดียวกันในปีที่แล้วได้ 4,029 ล้านบาท หรือ 7.8% ส่งผลให้ผลประกอบการยังขาดทุนสุทธิ 4,680 ล้านบาท พร้อมย้ำว่า สถานการณ์ของอุตสาหกรรมการบินในปัจจุบัน ต้องเผชิญกับปัจจัยลบหลายด้านกระทั่งทำให้หลายสายการบินต้องปิดตัวลง หรือประสบภาวะขาดทุนสะสม อาทิ การแข่งขันในตลาดที่รุนแรง, ค่าเงินบาทที่แข็งค่าอย่างต่อเนื่อง, ความไม่แน่นอนทางการเมืองที่เกิดขึ้นในหลายภูมิภาคของโลก รวมทั้งปัจจัยภายในที่ต้องจ่ายค่าชดเชยกรณีเลิกจ้างพนักงาน รวมทั้งความล่าช้าของการซ่อมเครื่องยนต์ ที่ส่งผลให้จำนวนผู้โดยสารปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ช่วงไตรมาส 3 ที่ผ่านมา การบินไทยมีรายได้รวมทั้งสิ้น 45,016 ล้านบาท ต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 2,937 ล้านบาท หรือ 6.1%

โดย ดีดีการบินไทย ย้ำด้วยว่า จะยังคงเดินหน้าลดค่าใช้จ่ายภายในองค์กรอย่างเข้มข้นต่อเนื่อง อาทิ ชะลอการลงทุนที่ไม่จำเป็น, ปรับปรุงระบบการทำงาน และปรับลดสวัสดิการและค่าตอบแทนของฝ่ายบริหาร รวมไปถึงพนักงาน โดยจะใช้ช่่องทางออนไลน์ช่วยเพิ่มรายได้ให้องค์กร