ห้องข่าววาไรตี้

ข่าวเกษตร : เทคนิคทำให้ลองกองช่อใหญ่คุณภาพดี จ.อุตรดิตถ์

นางภัสสุรีย์ สังเวียนวงษ์ เจ้าของสวนสอนคำ เปิดเผยถึงเทคนิคการดูแลต้นลองกองและลางสาดให้เป็นช่อใหญ่ได้คุณภาพว่าในแต่ละปีต้องใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้จากเศษใบไม้และมูลสัตว์บำรุงต้นก่อนจะติดช่อ และเมื่อติดช่อก็จะเลือกช่อดอก ที่ดูมีความสมบูรณ์ที่สุดไว้ให้เหลือไม่เกิน 50 ช่อ ส่วนที่เหลือให้ตัดทิ้งไม่ต้องเสียดาย ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรดูแลผลผลิตได้อย่างเต็มที่

ส่วนเทคนิคที่จะทำให้ลองกองนั้นมีสีที่สวย ผลโตทั่วถึงกันนั้น นางภัสสุรีย์แนะนำให้ตัดแต่งกิ่งที่ไม่จำเป็นออก เพื่อให้แสงแดดส่องถึงทั้งช่อผลและลำต้น ซึ่งจะทำให้ได้ช่อผลที่สวยงาม และสารอาหารยังไปเลี้ยงผลผลิตได้เต็มที่

สำหรับความพิเศษอีกหนึ่งอย่างของสวนลองกองและลางสาดสวนนี้คือจะไม่ใช้สารเคมีในการดูแลผลผลิตเลย แต่จะมีเทคนิคการไล่แมลงที่ไม่เป็นอันตรายกับผลผลิตจนมีสารพิษตกค้างมาถึงผู้บริโภค

การดูแลต้นลองกองและลางสาด ด้วยวิธีการดังกล่าว ช่วยทำให้ผลผลิตที่ได้มีรสชาติดี ลองกองจะหวาน เนื้อเยอะและแห้ง ส่วนลางสาด จะมีรสหวานอมเปรี้ยวเล็กน้อย รสชาติดีไม่แพ้ลองกอง ขณะที่ต้นลองกอง ที่ชาวบ้านนำมาต่อกิ่งกับตอลางสาดจนให้ผลผลิตชาวบ้านในพื้นที่จะเรียกกันว่าลางสาด รสชาติที่ได้จะหวานกว่าลองกองปกติแต่ไม่หวานสนิท จะอมเปรี้ยวเล็กน้อย และกำลังเป็นที่ชื่นชอบของกลุ่มผู้บริโภคในปัจจุบัน

สำหรับเทคนิคการทำให้ลองกองมีช่อใหญ่ ผลสวยและปลอดสารจะช่วยทำให้ลองกองที่ได้ เป็นที่ต้องการของท้องตลาด โดยเฉพาะในตลาดต่างประเทศอย่างที่ประเทศเวียดนาม ซึ่งจะขายส่งได้ถึงกิโลกรัมละ 40 บาท ขณะที่ลองกองทั่วไปขายได้เพียงกิโลกรัมละ 10 ถึง 15 บาท เท่านั้น เป็นอีกหนึ่งเทคนิคในการทำการเกษตรดีๆ