7HD ร้อนออนไลน์

ชาวนาวอนเห็นใจ ตากข้าวบนถนน รู้ว่าผิดแต่จำเป็น

ตามสองข้างถนน บริเวณ บ้านรกฟ้า ต.ด่านช้าง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา ปรากฏว่า ยังคงมีชาวบ้านนำเอาข้าวเปลือกที่เก็บเกี่ยวขึ้นมาจากท้องนา นำเอามาตากตามข้างถนนเป็นระยะทางยาวหลายกิโลเมตร โดยนำผ้าใบมารองพื้นถนน แล้วนำเอาข้าวเปลือกมาเกลี่ยบนพื้นเพื่อตากแดดให้แห้ง ขณะที่ข้าวเปลือกที่แห้งแล้วจะเก็บบรรจุใส่กระสอบปุ๋ย มัดปากถุงให้แน่น เพื่อนำเอาไปขาย และบางส่วนก็เก็บไว้กินภายในครอบครัว ซึ่งแม้ว่าการนำเอาข้าวเปลือกมาตากบนถนน โดยมีรถยนต์และรถจักรยานยนต์สัญจรไปมาตลอดเวลา เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ว่า ชาวนาก็จำเป็นต้องนำเอาข้าวเปลือกมาตากบนถนนต้องเสี่ยงต่ออันตราย เนื่องจากว่าไม่มีสถานที่จะตากข้าวเปลือกให้แห้ง เพราะถ้าข้าวเปลือกไม่แห้ง หากนำเอาไปขายให้กับพ่อค้าก็จะโดนหักค่าความชื้นสูงมาก

โดยชาวนารายหนึ่งที่ใช้ถนนเป็นลานตากข้าว เปิดเผยว่า รู้ว่าการตากข้าวบนถนนเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง แต่ก็มีเหตุจำเป็น เนื่องจากสถานที่ตากข้าวมีไม่เพียงพอ เพราะช่วงนี้เป็นช่วงเกี่ยวข้าว ทำให้มีข้าวเปลือกจำนวนมากที่จะต้องมาตากไล่ความชื้น แต่ก็มีการทำประชาคมให้ตากแค่เฉพาะถนนของชุมชนที่รถใช้ความเร็วต่ำ ห้ามไปตากบนถนนเส้นหลักที่รถใช้ความเร็วสูงเป็นอันขาด

ส่วนสาเหตุที่นำข้าวมาตากบนถนน เพราะถนนจะเก็บสะสมความร้อนได้ดีทำให้ข้าวแห้งเร็ว เมื่อข้าวแห้งเร็วก็สามารถทำให้ขายต่อโรงสีได้เร็วขึ้น และช่วงนี้ผลผลิตข้าวมีปริมาณมาก นานวันราคาข้าวก็จะยิ่งถูกลง ชาวนาจึงไม่มีทางเลือกจำเป็นต้องมาใช้ถนนเป็นลานตากข้าวชั่วคราว จึงวอนขอความเห็นใจชาวนาด้วย โดย 1 ปี ขอถนนเป็นที่ตากข้าวเพียงแค่ 2-3 วันเท่านั้น พร้อมขอผู้ใช้รถใช้ถนนเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่เพิ่มขึ้นด้วย