ข่าวภาคค่ำ

ไพบูลย์ แนะ ประยุทธ์ ไม่จำเป็นต้องตอบข้อซักถามของ กมธ.ป.ป.ช.

นายไพบูลย์ นิติตะวัน แนะนำ นายกรัฐมนตรี ไม่จำเป็นต้องไปตอบข้อซักถามของคณะกรรมาธิการ ป.ป.ช. เพราะเป็นหนังสือที่ไม่ถูกต้องในการใช้อำนาจเชิญไปชี้แจง

นายไพบูลย์ นิติตะวัน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ระบุถึงเหตุผลที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ไม่ต้องไปชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการ ป.ป.ช. ที่มี พลตำรวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส เป็นประธาน ว่าจากที่ตนเองตรวจสอบข้อกฎหมาย พบว่าหนังสือเชิญดังกล่าว ระบุว่า เป็นการเชิญตาม พ.ร.บ.คำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการฯ ปี 2554 มาตรา 6 ที่ให้อำนาจการสอบสวน ซึ่งเป็นการขัดกับรัฐธรรมนูญมาตรา 129 ที่ให้อำนาจเพียงสอบหาข้อเท็จจริงเท่านั้น และขณะนี้ผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นชอบให้เสนอเรื่อง พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าว ให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าขัดต่อเจตนารมย์รัฐธรรมนูญหรือไม่ ดังนั้นการออกหนังสือให้นายกรัฐมนตรีมาชี้แจงครั้งล่าสุด ตนมองว่านอกจากขัดต่อรัฐธรรมนูญแล้ว ในหนังสือฉบับดังกล่าวยังระบุเรื่องที่ขอให้ชี้แจงแถลงข้อเท็จจริงคำถามจำนวน 16 ข้อ ไม่อยู่ในกรอบอำนาจของคณะกรรมาธิการฯ จึงอาจเข้าข่ายเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ อันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 จึงอยากให้นายกรัฐมนตรีปฏิเสธการไปชี้แจงและคืนหนังสือเชิญฉบับดังกล่าว และให้พลตำรวจเอกเสรีพิศุทธ์เร่งขอยกเลิกหนังสือโดยเร็ว