ข่าวภาคค่ำ

ชาวนาเดือดร้อน สหกรณ์การเกษตรงดรับซื้อข้าวเปลือก จ.นครราชสีมา

ชาวนาเดือดร้อนไปตาม ๆ กัน หลังนำข้าวเปลือกไปขายให้สหกรณ์การเกษตรที่จังหวัดนครราชสีมา ปรากฏว่าขึ้นป้ายงดรับซื้อ เจ้าหน้าที่ชี้แจงว่า ข้าวเปลือกล็อตเก่าอยู่ระหว่างรอการอบ ทำให้ข้าวยังล้นไซโล

รถอีแต๊กบรรทุกข้าวเปลือกหลายคันจอดรอต่อคิวเป็นแถวยาว เพื่อนำข้าวเปลือกไปขายที่สหกรณ์การเกษตรพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา แต่ต้องผิดหวัง ขายข้าวไม่ได้ เนื่องจากประตูปิด พร้อมขึ้นป้ายว่า "หยุดรับซื้อข้าวเปลือกชั่วคราว เคลียร์ฉาง และอบลดความชื้นข้าวเปลือก" ทำให้ต้องเดือดร้อนไปตาม ๆ กัน เพราะได้จ้างรถเกี่ยวข้าวเก็บเกี่ยวผลผลิต และจ้างรถบรรทุกข้าวเปลือก เพื่อนำไปขาย 

และหากนำไปขายให้โรงสีเอกชน จะถุูกกดราคาเหลือเพียงกิโลกรัมละ 11 บาท ซึ่งต่ำกว่าสหกรณ์ถึงกิโลกรัมละ 1 บาท 40 สตางค์ จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหา ด้านสหกรณ์การเกษตรพิมายชี้แจงว่า สาเหตุที่ต้องปิดรับซื้อ เนื่องจากข้าวเปลือกยังล้นไซโลและอยู่ระหว่างรอการอบ คาดจะใช้เวลาราว 1 สัปดาห์