ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดการประชุมวิชาการงานบริการโลหิตระดับนานาชาติ ครั้งที่ 30

เวลา 15.51 น. วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ และบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ทรงเปิดการประชุมวิชาการงานบริการโลหิตระดับนานาชาติ ครั้งที่ 30 ซึ่งศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ได้รับเลือกจากองค์กรด้านงานบริการโลหิตระหว่างประเทศ ให้เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น ร่วมกับสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย และสมาคมพยาธิวิทยาคลินิกไทย เพื่อสร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายกับผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การบริการโลหิต และเปิดโอกาสแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเวชศาสตร์การบริการโลหิต ส่งเสริมและรักษามาตรฐานระดับสูงด้านจริยธรรมการแพทย์ และวิทยาศาสตร์ในด้านเวชศาสตร์การบริการโลหิต รวมทั้งเพื่อสนับสนุนการรักษาด้วยการให้โลหิตมีความปลอดภัยและเพียงพอทั่วโลก

โดยการประชุมฯ จัดถึงวันที่ 19 พฤศจิกายนนี้ มีการบรรยายทางวิชาการจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากทั่วโลก อาทิ การทดสอบความปลอดภัยและความเข้ากันได้ของโลหิตผู้ป่วยกับโลหิตผู้บริจาค, ความก้าวหน้าในการศึกษาหมู่โลหิตที่หายากระดับพันธุกรรม, การระบาดวิทยาและการกำจัดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ภายในปี 2573 และกลยุทธ์การพึ่งพาตนเองโดยนำพลาสมามาผลิตยาอัลบูมิน นอกจากนี้ มีการนำเสนอผลงานของบุคลากรทางการแพทย์ และนักวิทยาศาสตร์ในสาขาเวชศาสตร์บริการโลหิตรุ่นใหม่, การแสดงผลงานวิชาการที่โดดเด่น จำนวน 346 เรื่อง โดยเป็นของนักวิชาการชาวไทย 84 เรื่อง, การจัดแสดงนิทรรศการและงานบริการโลหิตของประเทศไทย ควบคู่กับนิทรรศการ 200 ปี องค์กรด้านงานบริการโลหิตระหว่างประเทศ ซึ่งแสดงถึงการมีส่วนร่วมในประวัติศาสตร์การบริการโลหิตทั่วโลก รวมทั้งนิทรรศการผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานบริการโลหิตต่าง ๆ

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด