ข่าวในพระราชสำนัก

รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยี ในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชนฯ

ที่โรงแรมธนินทร กรีนปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดให้ นายฐากูร พานิช รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมแบบบูรณาการ เพื่อเผยแพร่ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยี ในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน ภายใต้โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ด เป็น 1 ใน 8 พื้นที่เป้าหมาย เพื่อเผยแพร่ความก้าวหน้าของโครงการฯ ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสุขภาพสัตว์ และสุขภาพคน โดยฝึกอบรมแก่ครู นักเรียน อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และตัวแทนชุมชน

นอกจากนี้ ยังมีการออกหน่วยดูแล ฉีดวัคซีน และทำหมันให้แก่สัตว์เลี้ยง โดยหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, โรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน และปศุสัตว์ จังหวัดร้อยเอ็ด ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วย

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด