สนามข่าว เสาร์-อาทิตย์

ชาวสวนยางพารา ที่เปิดตลาดในต่างประเทศได้ราคาดี และข่าวอื่นๆ

ข่าวดีสัปดาห์นี้ของชาวสวนยางพารา โดยนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่เดินทางเยือน ประเทศตุรกีได้เป็นประธานการลงนามข้อตกลง หรือ MOU ในกลุ่มสินค้ายางพาราและผลิตภัณฑ์ สินค้าอาหาร ระหว่างนักธุรกิจไทยและตุรกี มูลค่า15,512 ล้านบาท โดยเริ่มส่งมอบผลิตภัณฑ์ยางล็อตแรกได้ในเดือนธันวาคมนี้ พร้อมกันนี้คาดหวังว่า เขตการค้าเสรี หรือ FTA ระหว่างไทยกับตุรกีจะสำเร็จได้ในปี 2565 จะยิ่งทำให้มูลค่าการค้าเพิ่มขึ้น 2 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ จากศักยภาพในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีความใกล้เคียงกัน เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมยางพารา อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมอัญมณี อุตสาหกรรมการเกษตร และอุตสาหกรรมอาหาร

ส่วนความเคลื่อนไหวในประเทศในเรื่องที่ คณะกรรมาธิการ ป.ป.ช. จะเชิญนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ชี้แจง 16 ข้อนั้น นายไพบูลย์ นิติตะวัน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ระบุถึงเหตุผลที่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ไม่ต้องไปชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการ ป.ป.ช.ที่มีพลตำรวจเอกเสรีพิศุทธ์ เตมียเวส เป็นประธาน ว่า จากที่ตนเองตรวจสอบข้อกฎหมาย พบว่า หนังสือเชิญดังกล่าว ระบุว่า เป็นการเชิญตาม พ.ร.บ.คำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการฯ ปี 2554 มาตรา6 ที่ให้อำนาจการ สอบสวนซึ่งเป็นการขัดกับรัฐธรรมนูญมาตรา 129 ที่ให้อำนาจเพียง สอบหาข้อเท็จจริง เท่านั้น และขณะนี้ผู้ตรวจการแผ่นดิน เห็นชอบให้เสนอเรื่อง พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวให้ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยว่าขัดต่อเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญหรือไม่ ดังนั้นการออกหนังสือให้นายกรัฐมนตรีมาชี้แจงครั้งล่าสุด ตนมองว่านอกจากขัดต่อรัฐธรรมนูญแล้ว ในหนังสือฉบับดังกล่าวยังระบุเรื่องที่ขอให้ชี้แจงแถลงข้อเท็จจริงคำถามจำนวน 16 ข้อไม่อยู่ในกรอบอำนาจของคณะกรรมาธิการฯ จึงอาจเข้าข่ายเจ้าหน้าที่รัฐ ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ อันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 จึงอยากให้นายกรัฐมนตรีปฏิเสธการไปชี้แจงและคืนหนังสือเชิญฉบับดังกล่าว และให้ พลตำรวจเอกเสรีพิศุทธ์ เร่งขอยกเลิกหนังสือโดยเร็ว

และในช่วงหน้าหนาวนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือ ปภ.ได้เผยแพร่อินโฟกราฟิกประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนรู้ทันป้องกันอุบัติภัยช่วงฤดูหนาว เนื่องจากหลายพื้นที่มีอากาศเย็นจัดหมอกปกคลุม ทั้งสภาพอากาศแห้งและลมพัดแรง จึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติภัยหลายรูปแบบ ในกรณีอัคคีภัยให้ระวังการประกอบกิจการเกี่ยวกับไฟ ไม่ก่อกองไฟให้ความอบอุ่นบริเวณจุดเสี่ยงเพลิงไหม้ ส่วนกรณีไฟป่าหมอกควัน ต้องไปประกอบกิจการเกี่ยวกับไฟบริเวณป่า เพาะปลูกพืชไถกลบแทนการเผา หลีกเลี่ยงการสูดดมฝุ่นละอองหมอกควัน ไม่เพิ่มปริมาณหมอกควันในอากาศสำหรับกรณีอุบัติเหตุทางถนนต้องเพิ่มความระมัดระวังในการขับรถ เปิดไฟหน้ารถและไฟตัดหมอก หากมองไม่เห็นเส้นทางให้จอดบริเวณปลอดภัย