สนามข่าว เสาร์-อาทิตย์

เปิดแล้ว ลงทะเบียนชิมช้อปใช้เฟส 3 ผู้สูงอายุอายุ 60 ปีขึ้นไป วันนี้

กระทรวงการคลัง เปิดให้ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปลงทะเบียนในมาตรการ ชิมช้อปใช้ เฟส 3 โดยเปิดวันนี้เพียงวันเดียว (17 พ.ย. 62) ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ผ่าน www.ชิมช้อปใช้.com จนกว่าจะครบตามจำนวน 500,000 คน

สำหรับการเปิดลงทะเบียนครั้งนี้ ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ ชิมช้อปใช้ เฟส 3 ซึ่งไม่มีการแจกเงิน 1,000 บาท แต่ให้ประชาชนใช้จ่ายเงินของตัวเองผ่าน g-Wallet หรือ กระเป๋าเงินใบที่ 2 รับสิทธิแคชแบ็กคืน 15% เมื่อใช้จ่ายไม่เกิน 30,000 บาท เงินชดเชยไม่เกิน 4,500 บาท และรับสิทธิแคชแบ็กคืน 20% ของยอดใช้จ่ายในส่วนที่เกิน 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000 บาท เงินชดเชยไม่เกิน 4,000 บาท

อย่างไรก็ตาม กระทรวงการคลังได้ปรับหลักเกณฑ์ใหม่ ให้ผู้ที่ลงทะเบียนสามารถใช้จ่ายค่าบริการแพ็กเกจที่พัก พร้อมการเดินทางหรือบริการที่เกี่ยวเนื่องได้ทุกจังหวัด ไม่ยกเว้นจังหวัดตามทะเบียนบ้านอีกต่อไป และขยายเวลาการใช้จ่ายจากเดิมที่จะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ไปเป็นวันที่ 31 มกราคม 2563

สำหรับภาพรวมของมาตรการ “ชิมช้อปใช้” ล่าสุด มีผู้ได้รับสิทธิทั่วประเทศเกือบ 13 ล้านคนแล้ว และมียอดใช้จ่ายรวมกว่า 1 หมื่น 3 พันล้านบาท