ข่าวภาคค่ำ

รายงานพิเศษ : ซ้อมพิธีมิสซารับเสด็จสมเด็จพระสันตะปาปา

คณะนักขับร้องประสานเสียงคาทอลิกไทย กลุ่มเยาวชน ซ้อมร้องเพลงเพื่อเตรียมแสดงต่อหน้าพระพักตร์ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรันซิส ในโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 20-23 พฤศจิกายนนี้ ติดตามรายงาน

บทเพลง "Viva il Papa March" เป็นบทเพลงที่คณะทำงาน ได้ร่วมกันประพันธ์และเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ เพื่อเป็นการต้อนรับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรันซิส ที่จะเสด็จมาเยือนประเทศไทย

คณะนักขับร้องประสานเสียงคาทอลิกไทย เป็นคณะนักขับร้องประสานเสียงจิตอาสา สังกัดแผนกดนตรีศักดิ์สิทธิ์ และกลุ่มเยาวชน จำนวน 90 คน จากโรงเรียนอัสสัมชัญบางรัก, โรงเรียนอัสสัมชัญคอนเวนต์, โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา, โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ และโรงเรียนมาแตร์เดอี รวมทั้งหมด 1,000 กว่าคน ได้ร่วมกันซ้อมขับร้องบทเพลง เพื่อแสดงต่อหน้าพระพักตร์ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรันซิส ในวันประกอบพิธีมิสซาทางการเพื่อประชาสัตบุรุษ ที่สนามกีฬาแห่งชาติ ในวันที่ 21 พฤศจิกายน และวันเสด็จยังอาสนวิหารอัสสัมชัญ ทรงประกอบพิธีมิสซาเพื่อเยาวชน ในวันที่ 22 พฤศจิกายนนี้

อาจารย์เมธัส ธรรมลงกรต ผู้อำนวยการด้านดนตรี ในฐานะผู้ควบคุมวง บอกว่า การแสดงครั้งนี้ถือเป็นการแสดงที่ยิ่งใหญ่และเป็นเกียรติสูงสุด บทเพลงที่ถ่ายทอดออกมาทุกบทเพลง ได้สื่อถึงความสันติภาพ สันติสุข ความรัก เราจะใช้ความรักเป็นสะพานเชื่อมทุกอย่างมาไว้ด้วยกัน เราทุกคนแม้จะแตกต่างแต่ก็อยู่ร่วมกันได้

สำหรับบทเพลงที่จะใช้ในการแสดงครั้งนี้ มีทั้งหมด 30 บทเพลง มี 2 บทเพลงที่ประพันธ์และเรียบเรียงขึ้นมาใหม่คือ บทเพลง "Viva il Papa March" และบทเพลง "สมเด็จพระสันตะปาปาเสด็จเยือนแผ่นดินสยาม"

การขับร้องประสานเสียงในครั้งนี้ สมาชิกผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน ได้สละแรงกาย แรงใจ เพื่อให้พิธีกรรมในครั้งนี้เกิดความสง่างาม และถวายพระเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างสูงสุด