สนามข่าว 7 สี

คอลัมน์หมายเลข 7 : ศาลยุติธรรมที่พึ่งสุดท้ายของประชาชน

คอลัมน์หมายเลข 7 วันนี้ ประธานศาลฎีกาคนใหม่ เปิดใจเกี่ยวกับหลักคิดวิธีทำงาน เพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคม และตรวจสอบศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่จังหวัดพะเยา ค่าก่อสร้าง 14 ล้านบาท สร้างเสร็จ 4 ปี แต่ไม่เปิดใช้ตามแผนงาน