สนามข่าว 7 สี

ชาวบ้านสุดทน! โร่ร้องซ่อมถนนนาน 1 ปีไม่เสร็จ ทำเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง

ชาวบ้านที่จังหวัดชลบุรีทนไม่ไหว ผู้รับเหมาก่อสร้างซ่อมแซมมานับปี แต่ยังไม่เสร็จ ทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง วิงวอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดให้เข้ามาดำเนินการอย่างเร่งด่วน

ชาวบ้านหมู่ที่ 1 ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี ร้องเรียนผ่านสนามข่าว 7 สี ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเข้ามาเร่งซ่อมแซมถนนภายในซอยห้วยกะปิ 1 ให้แล้วเสร็จ เนื่องจากที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง

ชาวบ้านเล่าว่า เมื่อ 1 ปีก่อน ได้ร่วมกันร้องเรียนให้หน่วยงานในท้องถิ่น ซึ่งก็คือ เทศบาลตำบลห้วยกะปิ เข้ามาซ่อมแซมถนนเดิมที่ชำรุด แต่ต่อมามีการอนุมัติงบประมาณก่อสร้างถนนให้ใหม่ ช่วงแรกของการก่อสร้างผู้รับเหมากลับทิ้งงาน ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ สัญจรด้วยความลำบาก ชาวบ้านก็ต้องกลับไปร้องเรียนอีกครั้ง จนกระทั่งยอมกลับมาก่อสร้างพื้นผิวถนนจนแล้วเสร็จ แต่ไม่ยอมปิดฝาท่อระบายน้ำตลอดเส้นทางให้เรียบร้อย

ผู้สื่อข่าวไปตรวจสอบ บางจุดฝาท่อระบายน้ำปิดไม่สนิท และบางจุดก็ไม่มีฝาท่อระบายน้ำ เปิดโล่งทิ้งไว้ และไม่ติดป้าย หรือสัญญาณไฟเตือนให้ระมัดระวัง ทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง โดยเฉพาะช่วงกลางคืน จนชาวบ้านทนไม่ไหวต้องหากิ่งไม้ หรือวัสดุอื่น ๆ เช่น เศษไม้ โซฟาเก่า มาวางขวางท่อระบายน้ำที่ไม่ได้ปิดฝาท่อไว้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ แต่ก็เป็นอุปสรรคเพราะทำให้รถแล่นสวนกันไม่ได้ ต้องคอยหลีกทางกันทุกครั้ง

ชาวบ้านวิงวอนให้ผู้รับเหมาก่อสร้างเข้ามาดำเนินการให้เสร็จเรียบร้อย เพราะไม่ต้องการให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงจนถึงขั้นทำให้มีคนบาดเจ็บหรือเสียชีวิต