สนามข่าว 7 สี

ภาพเป็นข่าว : มิติใหม่! แต่งเงาะป่า-นางยักษ์ แข่งพายเรือ จ.นครนายก

ชาวตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก ร่วมใจสืบสานอนุรักษ์แข่งขันเรือพายประเพณี เพื่อสืบสานวัฒนาธรรมของไทย งานนี้มีนักกีฬาจากวรรณคดี ลงแข่งด้วย

ขบวนเรือ มีทั้งนางผีเสือสมุทร และเจ้าเงาะป่า ร่วมสร้างสีสันและเสียงหัวเราะให้กับชาวบ้านที่มาร่วมชมและเชียร์ในการแข่งขันพายเรือ

ให้ชุมชนเกิดความรัก ความสามัคคี เห็นคุณค่าในการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามการแข่งเรือของชาวไทย และที่สำคัญเป็นการสนับสนุนให้เยาวชน ประชาชนในชุมชนได้มีกิจกรรมการออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์