ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : ศาลยุติธรรม ที่พึ่งสุดท้ายของประชาชน

นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ประธานศาลฎีกาคนที่ 45 ยังอธิบายถึงนโยบายใหม่ที่เผยแพร่ไปแล้วตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ว่าใช้หลักธรรมาภิบาล เน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วม โดยสอบถามความเห็นบุคลากรกระบวนการยุติและความเห็นประชาชน เพื่อประมวลผลจัดทำเป็นนโยบาย 5 ด้าน เช่น การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพให้ปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างการพิจารณาคดี

การปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างพิจารณาคดี ปีที่แล้วถึงปัจจุบันมีผู้ต้องหาหรือจำเลยยื่นขอประกันตัวกว่า 200,000 ราย ศาลอนุญาตให้ประกันตัวได้เกือบ 200,000 ราย คิดเป็น 97-99% สำนักงานศาลยุติธรรมซึ่งเป็นฝ่ายบริหาร มีหน้าที่ต้องอธิบายรายละเอียดคำสั่งหรือพิพากษาต่างๆ ให้ประชาชนเข้าใจ

คดีละเมิดอำนาจศาลมีระวางโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน 6 เดือน สถิติคดีนี้ประธานศาลฎีกา ระบุมีน้อยมาก หากผู้ถูกลงโทษไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาศาลชั้นต้นสามารถอุทธรณ์และฎีกาได้

การสัมภาษณ์แบบเปิดใจประธานศาลฎีกา ให้แง่คิดแก่ประชาชนถึงสาเหตุที่ศาลยุติธรรมถูกโยงไปเกี่ยวข้องกับการเมือง ทั้งที่กระบวนการยุติธรรม มีศาลยุติธรรม ศาลทหาร ศาลรัฐธรรมนูญและศาลปกครอง