ห้องข่าวภาคเที่ยง

รายงานพิเศษ : สาธิตซ้อมรบยุทธวิธีกรมทหารปืนใหญ่

จรวดหลายลำกล้อง ขนาด 122 มม. ที่ยิงกระสุนต่อเนื่อง 8 นัด ในวิถีกระสุนระยะ 4 กิโลเมตร ไปพื้นที่เป้าหมายที่จำลองเป็นฐานที่มั่นข้าศึก เป็นการสาธิตปฏิบัติการทางยุทธวิธี ของกรมทหารปืนใหญ่ ที่สนามยิงปืนศูนย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี ที่ได้รับสมญานามว่า "เป็นราชาแห่งสนามรบ" ด้วยคุณลักษณะและขีดความสามารถของยุทโธปกรณ์ที่มีอานุภาพในการทำลายข้าศึกตั้งแต่ระยะไกล

การสาธิตการยิงในครั้งนี้ เป็นการยิงสนับสนุนที่เป็นส่วนหนึ่งของอำนาจกำลังรบ ทั้งภาคพื้นดินและทางอากาศ ให้เห็นถึงแสนยานุภาพ ทั้งในส่วนทหารปืนใหญ่ ระบบการค้นหาเป้าหมาย ระบบอำนวยการยิง ระบบอาวุธ-กระสุน และระบบควบคุมการบังคับบัญชา ส่วนทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน จะสาธิตระบบควบคุมและแจ้งเตือนภัย การตรวจจับพิสูจน์ฝ่ายอากาศยานของข้าศึก เพื่อแจ้งพิกัดและโจมตีทางอากาศ

โดยมีการสาธิตการยิงด้วยจรวดลำกล้องเอียงแบบนำวิถีชนิดต่างๆ การใช้เรดาร์กำหนดที่ตั้งเป้าหมายเคลื่อนที่หลายชนิด การใช้เครื่องมือตรวจการณ์ด้วยแสง ปืนใหญ่กระสุนวิถีราบขนาดต่างๆ การใช้เฮลิคอปเตอร์ลาดตระเวนติดอาวุธ ที่มีขนาดเล็กและมีความคล่องตัว มาใช้ในการต่อสู้และสนับสนุนการรบทางอากาศยาน เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการปกป้องประเทศ

การสาธิตการยิงครั้งนี้ ยังมีการใช้กระสุนและอาวุธที่พัฒนาและผลิตโดยหน่วยงานภาครัฐ ที่ผลิตในประเทศไทยเข้ามาใช้ในกองทัพ มาฝึกผสมกับอาวุธยุทโธปกรณ์ของต่างชาติที่นำเข้ามาประจำการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีคณะนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรและต่างชาติ จำนวน 1,850 คน ได้เห็นขีดความสามารถการสู้รบของไทย